Visa anslag per anslagsförvaltare

N/A
Aarhus Universitet
ABB AB
Academia Europaea
Ajtte Svenskt Fjäll och Samemuseum
Akademikonferens SLU
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Arbetets museum
Arkitektur- och designcentrum
Armémuseum
Avd. för audiovisuella medier, Kungliga biblioteket
Birgittajubileet 2003
Blekinge Tekniska Högskola
Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona
Bräcke diakoni
Centrum för Näringslivshistoria
Chalmers tekniska högskola
Collegium Budapest
Dans och Cirkushögskolan
Dataföreningen i Sverige
Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Ericsson AB
Ersta Sköndal högskola, Campus Ersta
Face of AIDS Foundation
Folke Bernadotteakademin
Forsman & Bodenfors AB
FoU i Sörmland
FoU Välfärd, Region Västerbotten
Foundation for Int. Studies on Social Security
Fri Tanke
Föreningen för Judisk Kultur i Sverige
Föreningen Svensk Form
Försvarshögskolan
Good Old
GotlandsBoken AB
Göteborgs konstmuseum
Göteborgs Stad, Kulturförvaltningen
Göteborgs Stadsmuseum
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet Sahlgrenska akademin
Handelshögskolan i Stockholm
Handelshögskolan i Stockholm/CASL
Handelshögskolan i Stockholm/EHFF
Handelshögskolan i Umeå
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Harvard University
Historiska museet
Humboldt-Universität zu Berlin
Hyresgästföreningen
Högskolan Dalarna, Falun
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
I M I T
IK Foundation & Company
Injenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Institutet för finansforskning
Institutet för Framtidsstudier
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
Institutet för Näringslivsforskning
Institutet för Psykosocial Medicin
Institutet för Psykosocial medicin
Institutet för språk och folkminnen
Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB
Invigos AB
Judiska församlingen i Stockholm
Jung Relations AB
Jönköping Univeristy
Kalmar Konstförening
Kalmar läns museum
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
KFUK-KFUM Sverige
Kommitten för stockholmsforskning
Konstfack
KTH
KTH-Arkitekturskolan
Kungl. Biblioteket
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikaliska Akademien
Kungl. Vetenskapsakademien
Kungliga Akademien för de fria konsterna
Kungliga biblioteket
Kungliga Dramatiska Teatern
Kungliga Hovstaterna
Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Kungliga Myntkabinettet
Kungliga Operans Musikbibliotek och arkiv
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
Kungliga Vetenskapsakademien
Köpenhamns universitet
Landsarkivet i Uppsala
Linköpings universitet
Linköpings universitet, Campus Norrköping
Linnéuniversitetet Kalmar
Linnéuniversitetet Växjö
Lots Design AB
Luleå tekniska universitet
Lunds Studenters Filmstudio
Lunds universitet
Lunds universitet, Campus Helsingborg
Malmö högskola
Malmö stad, Stadskontoret
Millesgården
Mittuniversitetet Campus Sundsvall
Mittuniversitetet Campus Östersund
Moderna Museet
Myndigheten för vårdanalys
Mälardalens högskola, Västerås
Nationalmuseum
Newmaninstitutet - katolskt institut för teologi, filosofi och kultur
Nobelmuseet
Nordiska Afrikainstitutet
Nordiska institutet för Asienstudier (NIAS)
Nordiska museet
Norrbottens kommuner
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Operahögskolan i Stockholm
Ordfront Förlag AB
Orgelkonstens Vänner
Piteå Kommun
Ratio
Ratioinstitutet
Riga's Stradins University
Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet Visby
Riksarkivet
Riksbankens Jubileumsfond
Riksmarskalksämbetet
Riksteatern
Råd & Stöd, Linköpings kommun
SCAS
Sigtunastiftelsen
SIPRI
SIR c/o HHS i Stockholm
SISTER (inaktiv)
Skanska Sverige AB
Skoklosters slott
Språk- och litteraturcentrum
Språktidningen i Sverige
SSE Institute for Research c/o HHS i Stockholm
Stadsdelsförvaltningen Angered
Stadsmuseet
Statens biografbyrå
Statens maritima museer
Statens museer för världskultur
Statens musiksamlingar
Statistiska centralbyrån SCB
Stellenbosch University
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
Stiftelsen Formens Hus i Hällefors
Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien
Stiftelsen Silvermuseet
Stiftelsen Strindbergsmuseet
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID
STINT
Stockholm Institute for Financial Research
Stockholms stadsarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Stockholms universitet
Stockholms universitetsbibliotek
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö
Svenska Akademien
Svenska Barnboksinstitutet
Svenska Emigrantinstitutet
Svenska Filminstitutet
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
Svenska Forskningsinstitutets i Istanbul kansli
Svenska Golfförbundet
Svenska Institutet i Athen
Svenska Institutet i Athen, kansli
Svenska institutet i Rom
Svenska institutet i Rom, kansli
Svenska kyrkans kyrkokansli
Svenska Linné-sällskapet
Svenska Röda Korset
Svenska Vitterhetssamfundet
Svenskt biografiskt lexikon
Svenskt Visarkiv/Statens musiksamlingar
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp
Sveriges Radio Förvaltnings AB
Södertörns högskola
Tartu ülikool Skandinavistika
The University of Tokyo
TNS SIFO
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets forskningsinstitut Stockholm
Turistrådet Västsverige AB
UCLA
Umeå universitet
Universiteit Leiden
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsö
University of Helsinki
University of Iceland
University of Tampere
University of Tartu
Universität Duisburg-Essen
Uppsala universitet
Uppsala universitetsbibliotek
Utrikesdepartementet
Utrikespolitiska Institutet
Veryday
Vitterhetsakademien
Volante AB
VTI
Välfärds- och utbildningsförvaltningen
Västerås stad Stadsbiblioteket
Västra Götalandsregionen
Åbo Akademi
Örebro Teologiska Högskola
Örebro universitet
Östasiatiska museet
Östekonomiska Institutet - SITE
Övertorneå kommun