Max M Edling

Statsformering i USA, ca 1760-1830.

Projektet syftar till att skriva en institutionell historia om tillblivelsen av den amerikanska staten på federal nivå. Därmed behandlas ett ämne som, kanske något förvånande, inte på många decennier varit föremål för någon specifik studie. Projektet avser därför främst bidra till existerande kunskap om USAs tidiga politiska historia. Eftersom statens utseende och funktion i mycket skiljer USA från Europa är projektet även en studie av amerikansk "exceptionalism". Slutligen hoppas projektet bidra till den empiriska och teoretiska kunskapen om statsformering, eller statsbyggande, på två sätt. För det första har forskningen om staten endast i begränsad mån uppmärksammat betydelsen av imitation och "migration" av centrala statsinstitutioner mellan stater.

Projektet avser att fästa stor vikt vid sådana processer då kopieringen av institutioner och praktiker alltid varit en central del av staters utveckling och har accentuerats med ökad internationalisering. För det andra har forskning om statsformering ofta anklagats för att vara Europa-centrerad. En studie av tillblivelsen av en icke-europeisk stat, skapad genom kolonial frihetskamp, kan på ett värdefullt sätt bredda existerande kunskaper om statsbyggande

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.