Patrik Juslin

Nya metoder för undervisning i kommunikation av känslor i musikutförande.

Kommunikation av känslor är av central betydelse för utförande av musik. Förmågan att uttrycka känslor i musik är en del av vårt kulturarv, och det är därför viktigt att förvalta detta arv i modern undervisning. Men trots den betydelse som tillmäts kommunikation av känslor i musik visar studier att expressiva aspekter brukar försummas i undervisning, antagligen för att känslomässig kommunikation inbegriper s.k. "tyst" kunskap som är svår att förmedla från lärare till elev. Syftet med detta projekt är att utveckla nya och mer effektiva metoder för undervisning i kommunikation av känslor i musikutförande, bl.a. på bas av modern forskning inom musik, psykologi, teknik och akustik. Målet är att skapa användarvänliga datorprogram som erbjuder användare "feedback" i syfte att utveckla deras expressiva färdigheter. Projektet innebär ett tvärvetenskapligt samarbete mellan psykologer, tekniker och musiklärare, och kan få stor betydelse för hur musikundervisning bedrivs, såväl internationellt som nationellt.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.