Tomas Lidman

Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan.

Under senare tid har flera arkiv, bibliotek och museer digitaliserat delar av sina samlingar och presenterat dem i form av bilddatabaser. Fastän ABM-institutionerna i detta sammanhang ofta hanterar likartat material saknas i hög grad samordning på området, även internationell. Genom en bättre samordning skulle arbetet kunna rationaliseras och förutsättningar skapas för ett gemensamt tillgängliggörande av samlingarna.
Syftet med detta projekt är att bygga en gemensam plattform för ABM-samverkan där standarder, normer och regelverk för digitala bildhantering kan utvecklas. Samordningen bör omfatta såväl teknik och registrering som administration. Projektet kommer att drivas gemensamt av Kungl. biblioteket, Nationalmuseum, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.