Jörgen Hermansson

Nationell forskarskola i statsvetenskap

Denna ansökan avser medel för att under tre år åstadkomma en kvalitetshöjning av forskarutbildningen vid landets statsvetenskapliga institutioner. Syftet är att vi inom statskunskapen skall ha en gemensam nationell forskarskola som bygger på tanken att viss samordning av landets doktorandutbildning inte behöver stå i motsats till, utan snarare drar nytta av den mångfald och skilda kompetenser som finns representerad på landets olika institutioner. Forskarskolan skall bestå av tre delar:

1) Ett gemensamt internat under hösten för alla nya doktorander
2) Ett gemensamt avslutningsseminarium i slutet av våren för institutionernas respektive metodkurser
3) En gemensam fempoängskurs.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.