Monica Hedlund

Modellpredikningar från medeltiden: Ett pilotprojekt för att sätta igång publicering av ett bortglömt massmedium

Under perioden 1200-1500 var modellpredikosamlingar predikantens viktigaste hjälpmedel. Från dem kunde han hämta färdigt material för sin verksamhet. Att dessa samlingar var oerhört populära visar det stora antalet bevarade handskrifter och de många tryckta utgåvorna ca 1470-1520. Samlingarnas flitiga användning i den offentliga förkunnelsen över hela Europa gör att de kan betraktas som ett massmedium - kanske världens första. Men sedan 1500-talet har de fallit i glömska. Av de femtio mest populära finns endast en tillgänglig i en modern utgåva. Föreliggande projekt vill bereda väg för publiceringen av en hel corpus med medeltida modellpredikosamlingar, så att de kan få den plats de förtjänar i forskning och historieskrivning.
Det omedelbara syftet med projektet är att transkribera två medeltida predikosamlingar, en latinsk och en fornsvensk, och förbereda dem för elektronisk utgivning. Detta syfte har ett värde i sig. Men under arbetets gång vill vi dessutom utveckla effektiva och pålitliga arbetsmetoder samt bygga upp en organisation och en ekonomisk bas för en långsiktig corpus-utgivning. Den senare måste utformas som ett internationellt samarbetsprojekt.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.