Janerik Gidlund

Internationellt vetenskapscentrum vid Örebro universitet

Det unga universitetet i Örebro ser internationaliseringen av dess forskning och utbildning som en utomordentligt viktig förutsättning för att framgångsrikt kunna bygga upp verksamheten. Ett sätt att åstadkomma detta är att skapa ett ambitiöst gästforskarprogram med stark förankring i universitetets strategiska spetssatsning på demokratiforskning. En inspirationskälla för att bygga upp ett internationellt vetenskapscentrum är Wissenschaftszentrum i Berlin. En lång rad framstående forskare i ämnen som statsvetenskap, pedagogik, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap samt historia vid utländska lärosäten finns med i det kontaktnät som på detta sätt skall förtätas.
En särskild ambition är att vetenskapscentret genom gästforskarna skall stödja genomförandet av den internationella, mångveten-
skapliga forskarskolan i demokrati. Denna infrastrukturella satsning samfinansieras med Örebro universitet.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad kan höra av sig till rj@rj.se.