Margareta Cramér

Gamla Stan i Stockholm, fördjupat studium av stadsdelens utvecklingshistoria utgående från två bebyggelseområden

Trots att Gamla Stan i Stockholm är ett område av synnerligen stort kulturhistoriskt värde saknas en aktuell undersökning av dess bebyggelse. Två bebyggelseområden har valts ut för fördjupat studium. Undersökning av Gamla Stans centrala del NV om Stortorget kommer att belysa den borgerliga bebyggelsen i förhållande till kyrkan, torget, den äldsta stadsmuren och allmänningen, senare stadens ledande affärsstråk. Det södra undersökningsområdet omkring Järntorget innefattar medeltidens järnvåg, därefter Riksbanken samt Järntorgets roll mellan Kornhamn och Skeppsbron för inrikes och utrikes handel.
Inventering av bebyggelsen utgör grundval för analys av förändringarna i de båda valda undersökningsområdena. I undersökningen presenteras faktorer som påverkat äldre tiders byggnadsskick, bebyggelsemönster och gestaltning av husen, av deras planlösning och detaljer, användningssätt m.m. Detta sätts i samband med de sociala förhållandena genom tiderna inom områdena och med de dominerande landmärkena i staden.
Undersökningen innebär en grundforskning med analys, ett material som visar hur samhällsutvecklingen tar sig uttryck i byggandet såväl arkitektoniskt och byggnadstekniskt som socialt och ekonomiskt. Materialet utgör underlag för vidare forskning inom dessa och andra områden.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad kan höra av sig till rj@rj.se.