Sten Berglund

Baltiska folk i förändring

Projektet som leds av professor Sten Berglund genomförs i samarbete med Centre for the Study of Public Policy (CSPP) under ledning av professor Richard Rose. I projektets regi genomförs minst en större survey i Estland, Lettland och Litauen enligt samma modell som de av Richard Rose tidigare genomförda barometermätningarna i Baltikum (New Baltic Barometers I-V). Projektet syftar också till att bygga upp en interaktiv, Internet-baserad databas omfattande samtliga New Baltic Barometers från tidigt 1990-tal och fram till och med 2005. Databasen är tänkt som ett bestående inslag på nätet och kommer att kontinuerligt kompletteras med annat relevant material från de baltiska länderna såsom till exempel valresultat, mandatfördelning och regeringskoalitioner.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.