Leif Lewin

Elektroniskt pressarkiv vid Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet har byggts upp en nationellt unik och ur samhällsvetenskaplig synvinkel mycket värdefull samling av pressmaterial - i första hand ett samlat ledarmaterial - som består av 3-4 miljoner pressklipp från 50 svenska dagstidningar under perioden 1945-2000. För såväl forskning som opinionsbildning är det av stor vikt att detta unika källmaterial om vår samtidshistoria bevaras. Om materialet lagras elektroniskt kommer pressmaterialet att bli både enklare och effektivare att använda för framtida informationssökare. För närvarande pågår inskanning och grundregistrering av Pressarkivets samtliga pressklipp. Parallellt med detta basprojekt påbörjas nu arbetet med en databasutveckling för att skapa ett fullt ut sökbart pressarkiv.

För att pröva och utvärdera konsekvenser och möjligheterna till ett genomförs med detta projekt en förstudie med mål att skapa en modell för ett prototypsystem som kan användas då systemet skall vidareutvecklas för storskalig produktion och drift. Målet är att ta fram ett system som möjliggör fritextsökning i ett omfattande tidningsmaterial. De erfarenheter som tas fram kommer att kunna ställas till förfogande för andra liknande tidningsarkiv. I förstudien ingår att utveckla: en modell för ett söksystem, en OCR-programvara som kan hantera varierande papperskvaliteter, typsnitt och layout, en arbetsorganisation som på ett optimalt sätt möjliggör en konvertering av inskannat material till textformat.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.