Karin Sarja

Socialism, feminism och ett efterkolonialt experiment: Barbro Johansson, missionär och politiker.


Syftet med projektet är att studera den svenska missionären Barbro Johanssons arbete i Tanzania från 1946 fram till 1990-tal med koncentration på hennes insatser för tanzaniska kvinnor och politiska ställningstaganden i självständighetskampen och byggandet av ett socialistiskt Tanzania. Av stort intresse är också hennes inflytande på Svenska kyrkans/Svenska Kyrkans Missions och Socialdemokratiska Arbetarpartiets hållning till Julius Nyereres nationsbyggande samt hennes betydelse för svenskt bistånd till Tanzania.
Ny grundforskning på hittills outforskat källmaterial kommer att utföras (bl.a. Barbro Johanssons samlingar och material i Tanzania) och ny kunskap kommer att genereras om såväl svensk som tanzanisk historia. Projektet bidrar till att klargöra både Svenska kyrkans och SAPs hållning till Tanganyika African National Union (TANU) och enpartistaten i Tanzania. Barbro Johansson (1912-1999) var kristen missionär, socialist och feminist. Hon var parlamentsledamot i Tanzania och tanzanisk medborgare från 1960-talet. Hon ingick i den närmaste kretsen runt Nyerere och hade kontakt med ledande socialdemokrater i Sverige.