Paul Lichtenstein

Orsaker till olikheter i beteende, personlighet och anpassning - genetiska faktorer och deras interaktion med miljön i och utanför familjen


Syftet med denna studie är att analysera genetiskt material från ett stort urval tvillingar och deras familjer, där man redan undersökt individernas miljöer i och utanför deras familjer samt deras anpassning (personlighet, beteenden, användning av droger, mental hälsa). Projektet kommer att studera hur arv och miljö samverkar i individers anpassning samt att undersöka om det finns ett samband mellan specifika gener och anpassning, om sambandet mellan gener och anpassning går via specifika miljöer samt om sambandet ser olika ut i olika miljöer. Medicinsk, genetisk, samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning försöker idag förstå hur arv och miljö samverkar för att forma beteenden, personlighet och anpassning. Enda sättet att klarlägga detta komplexa samspel är att använda familjestudier och samtidigt undersöka såväl gener som viktiga miljöfaktorer, framför allt familjemiljö. Denna studie kommer att ge unika möjlighet till sådana analyser. Projektet har samlat in genetiskt material på 3 606 individer, tvillingar, deras partners och tonåriga barn, och behöver nu extrahera DNA och genotypa dessa individer. Omfattande data om dessa individers miljöer (socioekonomisk status, socialt nätverk, livshändelser), familjeprocesser (äktenskaps-, syskon- och föräldra-barn-relationer) samt anpassning (personlighet, beteenden, alkohol/tobak/drog användning, mental hälsa) finns redan.