Lars Nord

Spelet om mediepolitiken


I detta projekt granskas hur den svenska mediepolitiken formats mot bakgrund av de senaste decenniernas snabba medieutveckling. Det sker genom en analys av motiven bakom riksdagspartiernas ståndpunkter i några av de senaste decenniernas viktigaste mediepolitiska beslut i den svenska riksdagen under perioden 1970-2000. Syftet med projektet är att kartlägga hur den svenska mediepolitiken formats i skärningspunkten mellan politiska ideologier, partistrategier och medieförändringar. De centrala frågeställningarna är: Vilka politiska aktörer har påverkat mediepolitikens utformning? Hur kan de senaste decenniers viktigaste mediepolitiska beslut förklaras? Har medieutvecklingen påverkat partiernas mediepolitiska manöverutrymme? Riksdagspartiernas agerande i samband införandet av presstödet 1971, beslutet om den nya lokalradion 1977, beslutet om den tredje marksända TV-kanalen 1991 och införandet av reklamradio 1993 analyseras. Dessa fyra centrala mediepolitiska beslut har fått stor betydelse för det svenska mediesystemet och är därför logiska att granska. Genom att två av besluten har skett under 1970-talet och de två andra under 1990-talet ges också möjligheter att jämföra hur besluten tillkommit under olika skeden av medieutvecklingen, präglade av reglering eller avreglering. En annan viktig utgångspunkt är att de fyra besluten tillkommit i olika parlamentariska situationer.