Carin Bergström

Digitalisering av Bielkebibliotekets katalog i Skoklosters slotts bibliotek

Projektet avser digitalisering i en lokal databas av bibliotekets handskrivna katalog och anslutning till det nationella biblioteksdatabassystemet LIBRIS i samarbete med Kungl. biblioteket. Bielkebiblioteket består av ca 8000 bokvolymer med mer än 15000 skrifter från fyra århundraden. Detta släktbibliotek kom 1755 från Salsta slott i Uppland till Skokloster genom arv. Den siste ägaren på Salsta, Carl Gustaf Bielke, var en av frihetstidens främsta boksamlare. Hans böcker innehåller uppgifter om inköpsort och pris, vilket ger unik information om tidens bokmarknad. Det stora antalet skrifter i förhållande till antalet volymer beror på att biblioteket innehåller flera tusen sammanbundna dissertationer, främst från universitet i Östersjöområdet. Till dessa tryck av litet omfång hör också hundratals tillfällestryck i form av bröllopsverser och likpredikningar. Biblioteket består i första hand av skrifter från tysk- och franskspråkiga länder. De har i många fall tillhört samlingar som förstörts eller skingrats i samband med krig. Digitaliseringen ökar våra kunskaper om ett gemensamt europeiskt kulturarv.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.