Åke Engsheden

Egyptiska ortnamn (Kafr el-Sheikh)

Ifrågavarande projekt avser att studera ortnamnen i distriktet Kafr el-Sheikh i norra Nildeltat i Egypten. De olika kulturer och språk som avlöst varandra (egyptiska, koptiska, grekiska, arabiska) har alla lämnat avtryck i form av ortnamn som berättar om det förflutna landskapet. Det är känt, inte minst genom skandinavisk forskning, att ortnamn är en viktig källa till ett områdes kulturhistoria, i synnerhet då äldre skriftlig dokumentation saknas, vilket är fallet till stor del i detta område. Vid namngivandet av en plats spelar dess läge eller funktion en avgörande roll och en riktig analys av ortnamnen ger en mängd information. I dem återspeglas samhällsstrukturer och religiösa föreställningar. Fokus i projektet ligger på de förarabiska namnen som lyckats överleva mer än tusen års arabisk språklig dominans. Under beaktande av namnbildningsprinciper kommer etymologier i viss mån att föreslås. Materialinsamling sker dels genom arkivstudier i Storbritannien och Egypten, dels genom fältresor i Kafr el-Sheikh. Det är nödvändigt att få en god uppfattning om den fysiska verkligheten. Alla orter inom åtminstone två kommuner skall besökas, i vilka ansamlingen av äldre namn verkar vara särskilt stor. Kafr el-Sheikh är och har varit en avkrok, få arkeologiska undersökningar har gjorts där och det fuktiga Deltaklimatet borgar för en snabb förstörelse av allt organiskt material. Forskningsresultaten kommer således att vara viktiga för en rekonstruktion av områdets historiska utveckling.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.