Per Dahl

Designarkivet Stockholms Företagsminnen

Design är idag både ett kompetensområde och en produktionsfaktor med stor och ökande betydelse för alla delar av samhället. Denna betydelse motsvaras inte av någon institutionell infrastruktur som stöd för områdets vetenskapliga utveckling. Designområdet saknar idag ett nationellt arkiv där designers, företags och organisationers verk bevaras och studeras med fokus på både process och kontext. Konsekvenser av detta är att utveckling på ett område inte kommer andra tillgodo och att synergier mellan högskola, företag och samhälle är sällsynta. Projektets profil innebär att vi arbetar sektorsöverskridande, på samma sätt som Centrums övriga verksamhet. Näringslivets brukarperspektiv ska lyftas fram, jämsides med samhällets. Designprocesserna ska dokumenteras och bevaras utan avseende på materialets fysiska format. Vårt syfte är att säkerställa och tillgängliggöra designhistoriskt material för forskning samt att i samarbete med projektets intressegrupper utveckla metoder för att dokumentera dagens designprocesser. Projektet har två mål. Det skall etablera ett designarkiv inom Centrum för Näringslivshistoria som ett historiskt arkiv för enskilda designers och företag, vilka idag inte har någon "naturlig" arkivinstitution att vända sig till. Det skall även skapa en infrastruktur för forskning och utveckling genom både urvalsmetoder och presentation samt tillgång till källmaterial via digitala media.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.