Klas Börjesson

Digitalisering av Arkiv för Svensk Formgivning

Projektets syfte är att förenkla arkivhanteringen och öka tillgängligheten till Arkiv för Svensk Formgivning. Arkiv för Svensk Formgivning möjliggör forskning och förmedlar kunskap om den moderna svenska formgivningens historia och samtida utveckling. Arkivet samlar svenska formgivares skisser och ritningar och har idag 98000 registrerade arkivalier. Arkivet är öppet för kunskapssökande och forskning. Till verksamheten hör också produktion av utställningar om design och formgivning. Senhösten 2005 flyttar Arkivet till nya, ändamålsenliga lokaler på Pukebergsområdet i Nybro i anslutning till Kalmar Högskolas Designprogram. Arkivets tillväxt förväntas härvid öka väsentligt. Detta påkallar behovet av nya rutiner och ny utrustning. Registrering, katalogisering och digitalisering av arkivmaterialet i en ändamålsenlig databas underlättar den dagliga arkivhanteringen, ger stor användbarhet för forskning och ökad tillgänglighet för allmänhet, studenter och formgivare som söker fakta eller inspiration. Projektet kommer att genomföras med beaktande av lagen om upphovsrätt. Deltagare i projektet är Arkiv för Svensk Formgivning vid Kalmar Konstmuseum och Högskolan i Kalmar.