Serik Sagitov

Vad är den effektiva storleken av en varierande population i långsiktig balans?

Enligt den moderna evolutionsläran, formas den genetiska variationen inom en biologisk population i balans mellan neutrala mutationer och den så kallade genetiska driften (GD). GD är en slumpartad genetisk fluktuation mellan generationer, som orsakas av att en del individer får mer avkomma än genomsnittet, medan andra inte får någon alls. Kvantitativa egenskaper hos GD har studerats utförligt för den klassiska Wright-Fisher (WF) populationsmodellen, som definieras av ett antal förenklade antaganden, bland annat slumpmässig parning och konstant storlek N på en ostrukturerad population. Men vad händer i mer realistiska situationer, där N stabilt varierar med tiden och populationen kan vara strukturerad i åldern eller geografiskt? En standardmetod för uppskattning av GD-effekten i en strukturerad population är att finna "den effektiva populationsstorleken", betecknad Ne. Detta Ne motsvarar storleken på en WF population som är mest lik den strukturerade populationen med avseende på GD. Ett sätt att beräkna Ne för en välblandad strukturerad population går ut på att approximera släktträdet med hjälp av den så kallade koalescentprocessen som beskriver släktträdet för WF modellen, när N blir stort. I detta projekt undersöks 1. geografiskt strukturerade populationer med varierande miljö, 2. WF modellen med något som kallas för isolering via avstånd, 3. två-könsmodeller med polygamisk parning. För dessa tre modeller skall etableras koalescentbaserade formler för Ne.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.