Torben Spaak

Karl Olivecronas rättsfilosofi: en kritisk analysMålet med projektet är en monografi i vilken Karl Olivecronas naturalistiska rättsfilosofi framställs klart och tydligt och diskuteras kritiskt. Olivecronas rättsfilosofi är relevant i dagens rättsteoretiska debatt och har dessutom ett betydande idéhistoriskt intresse. åtminstone följande frågor kommer att behandlas i projektet: (i) Olivecronas kritik av idén om rättens bindande kraft och denna kritiks tillämplighet på den bland dagens rättspositivister populära idén att rätten är normativ på ett icke-trivialt vis; (ii) Olivecronas egen, på sociala fakta grundade analys av den just nämnda idén om rättens normativitet; (iii) Olivecronas uppfattning att rättsregler är ett slags fristående imperativer; (iv) Olivecronas analyser av viljeförklarings- och rättighetsbegreppen; (v) Olivecronas tankar om domens natur och domarens skön; (vi) Olivecronas syn på förhållandet mellan det juridiska språket och verkligheten; (vii) Olivecronas analys av förhållandet mellan rätten, våldet, staten och moralen samt (viii) det närmare förhållandet mellan Olivecronas rättsfilosofi och Axel Hägerströms rätts- och moralfilosofi.