Marika Holmblad

Vardagstrycket - det dolda kulturarvet


Vardagstryckssamlingen på Kungl. Biblioteket utgör en stor del av det tryckta nationella kulturarvet. Den omfattar ca 10,5 miljoner trycksaker, men endast en bråkdel av den är synlig och sökbar i någon datoriserad bibliotekskatalog. Stora delar av samlingen är unik. Detta projekt avser att bli en pilotstudie för att studera tidsåtgång och metoder för hur samlingen skall kunna tillgängliggöras vid den nationella samkatalogen LIBRIS. ämnet för studien är det politiska vardagstrycket. Pilotstudien syftar även till att kostnadsberäkna och förbereda inför ett framtida samlat grepp för att presentera och tillgängliggöra hela vardagstryckssamlingen till gagn för högre utbildning och forskning.Den största nyttan med detta projekt är den såväl internt och externt mätbara användarnyttan för forskarsamhället. KB kan genom de tänkta projektresultaten vägleda forskare i den enorma vardagstryckssamlingen, såväl på plats på KB som vid katalogsökningar vid Internet. Studien beräknas ta ett år att genomföra för en person på heltid.