Veslemöy Heintz

Digitalisering (skanning) av Statens musikbibliotekets gamla kortkatalog över notmaterial


Statens musikbibliotek (SMB) är landets största specialbibliotek för musik. Samlingen är indelad i äldre tryck och arkivmaterial samt modern litteratur, noter och tidskrifter (från 1850 och framåt). Notsamlingen spänner över alla besättningar (inkl. orkester) och genrer. Samlingen är en nationell resurs och utnyttjas flitigt både lokalt och av låntagare ute i landet.


SMB har en onlinekatalog, men den omfattar endast 15 procent av bibliotekets 390 000 noter. Majoriteten av noterna är därmed inte synliga för låntagarna. De finns dock förtecknade i två kortkataloger. SMB vill genom skanning göra den systematiska katalogen tillgänglig online. Det skulle öka servicen på två plan: hela samlingen blir synliggjord och lånehanteringen automatiseras.


För att göra de inskannade bildfilerna sökbara läggs de upp i en systematisk (genre) indelad databas där var femte bild indexeras. Genom ett webbgränssnitt öppnas en presentationssida över katalogen där man först väljer genre. Därefter får man upp ett sökformulär med en alfabetisk lista över korten som man kan bläddra i. Beställningar går via en beställningskorg till bibliotekets låneexpedition. Vid framtagning av materialet knyts lånen till låntagarens mapp i bibliotekets existerande automatiska lånesystem.


Inskanning och indexering av den systematiska katalogen beräknas ta ett år. Indexeringsarbetet kommer dock att fortsätta efter projektets slut. Målet är att återskapa virtuellt både den systematiska och den alfabetiska katalogen.