Torsten Johansson

Digitalisering av den svensk-amerikanska pressen


1,3 miljoner svenskar utvandrade till USA 1840-1930, och ett livligt svensk- amerikanskt samhälle skapades. Tidningsutgivningen var omfattande och cirka 600 svensk-språkiga tidningar utkom i USA, många ganska kortlivade, andra mer långlivade. Den svenskamerikanska pressen spelade en stor roll för både svenskheten och integrationen bland de svenska invandrarna. I detta trans- atlantiska samarbetsprojekt digitaliseras en viktig del av den svensk-amerikanska pressen, den görs tillgänglig via Kungliga bibliotekets webbplats och vetskapen om tidningarnas existens och betydelse sprids till forskare och utbildnings institutioner i både Sverige och Amerika.Tidningarna finns bevarade och mikrofilmade på bibliotek i Sverige och USA. Fyra av dessa centrala institutioner - Kungliga Biblioteket, Minnesota Historical Society, Swenson Swedish Immigration Research Center och American Swedish Institute - avser att först digitalisera och sedan tillgängliggöra fem centrala svensk-amerikanka tidningar; Hemlandet, Nordstjernan, Svenska Amerikanska Posten, Texas Posten, och Vestkusten. Slutligen kommer seminarier för användare av tidningarna att arrangeras.