David Jansson

Bilen och folkhemmet: Bilismens och mobilitetens roll i skapandet av det moderna Sverige

Sverige är känt för sitt "folkhem", ett begrepp som syftar på välfärdsstaten och idéer om kollektivitet och solidaritet. Trots detta är "bilsamhället" också mycket tydligt närvarande i Sverige; det främsta transportsättet är bilen, individualismens ikon. Den här studien syftar till att studera vikten av den mobilitet som bilen erbjuder ("automobility") i förhållande till folkhemsbygget samt de geografiska skillnaderna i bilens betydelse inom Sverige. Tidigare studier har inte undersökt kopplingen mellan bilism och folkhemmet. Under det första året studerar jag bilism- och folkhemsrelaterade diskurser i riksdagsdiskussioner SOU rapporter under åren 1906-1939 samt 1953-1963. År två ägnar jag åt att analysera artiklar i dagspressen i olika delar av Sverige samt bilreklam i svenska tidskrifter för samma tidsperiod. Under det tredje året utvärderar jag bilindustrins roll i byggandet av välfärdssamhället och folkhemmet. Detta innefattar också den svenska bilindustrins betydelse för den nationella identiteten. Dessutom studerar jag debatten i dagspressen om bilindustrins framtid efter den globala krisen 2008- 2009. Med fokus på den individuella mobilitet som bilen erbjuder och dess betydelse i den kollektivistiska folkhemstanken bidrar studien till ett vidare forskningsfält kring mobilitet som begrepp. Den nuvarande krisen inom bilindustrin där tidigare starka varumärken som Saab och Volvo går en osäker framtid till mötes gör studien än mer aktuell och rätt i tiden.