Terje Falck-Ytter

Känslighet för biologisk rörelse och audiovisuell synkroni hos barn med autism

Autismspektrumtillstånd (AST) innebär en markant nedsatt förmåga till socialt samspel och kommunikation. Hur riktigt små barn med AST uppfattar sin omvärld är inte klarlagt, kunskap som vore viktig för att förstå orsaken till problemen. Enligt en nyligen framförd hypotes uppmärksammar inte barn med AST biologisk rörelse, information som är av stor betydelse för social utveckling och som fångar normalt utvecklade barns intresse redan vid födseln. Vidare antas det att uppmärksamheten hos barn med AST dras mot icke-social information som barn med normal utveckling ignorerar. Barn med AST antas vara särskilt upptagna av audiovisuell synkroni (som när något rör sig samtidigt som det låter). Om detta stämmer skulle det innebära att barn med AST ser världen, och även människor, som beståenda av fysiska kontingenser - lösrivna från deras sociala kontext. Enligt en alternativ hypotes är känslighet för audiovisuell synkroni normalt och adaptivt, och viktigt för att kunna uppfatta en enhetlig och multimodal omvärld. I detta projekt studeras hur tvååringar med AST och olika kontrollgrupper uppmärksammar biologisk rörelse och audiovisuell synkroni. Genom att låta barnen titta på korta filmsnuttar samtidigt som vi registrerar vad de tittar på med modern ögonrörelsemätning kommer vi att kunna kartlägga de faktorer som styr uppmärksamheten i de olika barngrupperna.