Peter Hedström

Segregation: Mikromekanismer och makrodynamik

Det här ansökan beskriver ett ambitiöst upplagt forskningsprogram som fokuserar på de dynamiska processer som bidrar till att förklara den etniska och könsmässiga segregeringen av svenska arbetsplatser och grannskap. Vi analyserar registerdata på den svenska befolkningen, genomför experiment och använder oss av den analytiska sociologins vetenskapliga verktyg för att bättre förstå hur arbetsplatser och grannskap segregeras längs olika dimensioner, hur segregeringen i de två domänerna påverkar varandra och hur segregeringens struktur och omfattning påverkar olika social och ekonomiska utfall.

Forskningsprogrammet kommer även att lämna betydande bidrag till utvecklingen av den analytiska sociologins metodologiska och epistemologiska grundvalar. Vi åstadkommer detta genom ett väl integrerat paket av grundläggande teoretisk forskning, utvecklande av nya metoder, empiriska analyser, konferenser och ett stor antal publikationer i ledande internationella tidskrifter och med framstående förlag.

Forskningsgruppen består av internationellt ledande forskare inom sociologi, matematik, nationalekonomi och filosofi.