Mats J. Olsson

Kan näsan skilja sjuk från frisk?

Det övergripande syftet med denna forskningslinje är att bättre förstå luktsinnets roll hos människan. Under senaste decenniet har ett antal luktfunktioner blivit närmare beskrivna, som har att göra med förmågan att via lukten känna av social information om släktskap, emotioner, och fertilitet samt att vägledas i ett partnerval. En ytterligare funktion, som hittills inte undersökts i någon utsträckning hos människan, rör förmågan att avgöra om en individ är sjuk eller frisk. Från djurmodeller vet vi att detta är fullt möjligt och den evolutionära fördelen är uppenbar. För människa finns mest anekdotiska rapporter om att olika utveckladesjukdomar kan lukta på ett speciellt sätt. Men kan vi i ett tidigt stadium av aktivering av immunförsvaret känna att en person är sjuk på lukten? Vi kommer att använda en experimentell modell för att skapa en sjukdomsrespons hos friska frivilliga. Edotoxinet (ung. bakterierester) injiceras i blodbanan och skapar en övergående systemisk inflammation (det man känner precis när man just drabbats av virus eller bakterier). Vi samlar in kroppsluktsprover (personer bär en T-tröja) som sedan andra individer får lukta på och bedöma i jämförelse med tröjor från "friska". Det specifika syftet med denna forskning är att beskriva hur och hur bra vi är på att känna av en tidig och generell sjukdomssignal via luktsinnet (vår pilotstudie anger övertygande att vi faktiskt kan) och vilka kemiska, fysiologiska och psykologiska mekanismer som ligger bakom denna förmåga.