Terje Oestigaard

Conceptafrica Workshop

Workshop om "Concept Africa" vid NAI i Uppsala, 2-4 juni.

Ett tvärvetenskapligt projekt om begreppsmässig förståelse om världen och om globala översättningar: den europeisk-afrikanska semantiken om det sociala och det ekonomiska.

Vårt övergripande mål är att bidra till en ny typ av världshistoria. En sådan måste vara någonting annat än bara en uppdaterad version av den vanliga Västerländska berättelsen med en början och ett slut, och där allting bedöms utifrån framsteg eller efterblivenhet. Hur är de västerländska metaforiska områdena inom den ekonomiska och sociala begreppsvärlden översatta till afrikanska språk? Vilka lokala ursprung finns? Vilka etymologier? Målsättningen är att belysa och reflektera över dessa frågeställningar. Workshopen ska påbörja och utveckla en sådan ansats genom att föra samman akademiker från olika Afrikarelaterade bakgrunder. Samtliga forskare i projektet är erkända specialister inom respektive område som bland annat omfattar afrikanska språk, tidig historia, idé och lärdomshistoria med fokus på Afrika.

Workshopen ConceptAfrica hölls på Nordiska Afrikainstitutet 2-4 juni 2013. Det är ett tvärvetenskapligt projekt om begreppsmässig förståelse av världen och om globala översättningar: den europeisk-afrikanska semantiken om det sociala och det ekonomiska.

Elva deltagare från Afrika, Europa och USA diskuterade papers om global begreppsmässig förståelse baserade på empiriska fallstudier.
Att utveckla och undersöka nya vägar och möjligheter av begreppsmässig förståelse som teoretisk och empirisk angreppssätt av icke-västerländska förutsättningar är ett ständigt pågående arbete.

Workshopen i Uppsala var en av en serie som kulminerar i en sista workshop i Stellenbosch, Sydafrika under början av 2014. Där ska deltagarna färdigställa artiklar för gemensam publicering. Som en del av detta arbete var workshopen i Uppsala framgångsrik och gav fruktsamma diskussioner och nya angreppsvinklar som kommer att användas i det slutgiltiga arbetet.