Eric De Groat

Digitaliseringen av arkitekten Erik Gunnar Asplunds samling på Arkitekturmuseet

Projektets syftar till att digitalisera arkitekten Erik Gunnar Asplunds samling bestående av ca 26 000 ritningar, skisser och andra handlingar med det långsiktiga målet att göra materialet tillgängligt för forskare både nationellt och internationellt. Samlingen ägs av Arkitekturmuseet.

Bakgrunden till projektet är att Asplund hör till Sveriges främsta arkitekter. Han ingår i en liten skara av arkitekter i världen som genom sin byggnadskonst kom att förändra arkitekturen i dess grundvalar. Det är ingen slump att UNESCO har utsett ett av hans projekt, Skogskyrkogården, till ett världskulturarv. Andra relevanta byggnadsverk är Stockholms Stadsbiblioteket och hans internationellt uppmärksammade tillbyggnad till rådhuset i Göteborg, bara för att nämna ett ytterst fåtal objekt.

Samlingen är i ett sådant skick att Arkitekturmuseet endast undantagsvis tar fram materialet, vilket allvarligt begränsar möjligheterna för forskarvärlden att ta del av ett för forskningen centralt material. Samtidigt som samlingen hör till den mest efterfrågade. Det är för forskningen av avgörande betydelse att materialet digitaliseras och blir därmed tillgänglig.

Idag finns materialet i museets magasin på Skeppsholmen i Stockholm. Digitaliseringen kommer att genomföras av Riksarkivets Mediakonverteringscentrum, MKC Detta borgar för hög kvalitet i arbetet och att hela processen sker på ett för materialet tryggt och säkert vis.