John Axelsson

Sömn och social interaktion: Effekterna av sömnbrist på kommunikation, samarbete och hjälpsamhet.

En god förmåga att kommunicera och samarbeta är en förutsättning för att vi ska kunna interagera framgångsrikt med andra. Tidigare forskning visar att sömnbrist påverkar en rad olika kognitiva och emotionella förmågor negativt och att man är mer lättirriterad och känner sig mindre social vid dålig sömn. Trots att detta tyder på att sömnbrist har påtagliga sociala konsekvenser är det i princip okänt hur våra sociala förmågor påverkas när vi inte är utvilade. Syftet med projektet är att experimentellt undersöka hur sömnbrist påverkar social interaktion med avseende på kommunikation, samarbete och hjälpsamhet.

Vi avser studera 180 deltagare där hälften får sova normalt och hälften hålls vakna natten före testdagen. Deltagarna delas därefter in i par (30 par där båda paren har sömnbrist, 30 par där en har sömnbrist, samt 30 par där båda sovit normalt). Kommunikation mäts via förmågan att ge och följa instruktioner, medan förmågan att samarbeta mäts när paren arbetar med gemensamma, kognitivt belastande uppgifter och problem. Vi ämnar även undersöka hur sömnbrist påverkar hjälpsamhet och hur man reagerar emotionellt när man samarbetar under dessa kognitivt belastande uppgifter.

Projektet kommer att bidra med ny och grundläggande kunskap om sociala konsekvenser av otillräcklig sömn. Samhällsrelevansen är hög då vår förmåga att kommunicera och samarbeta effektivt är avgörande både för arbetsliv och privatliv, i allt ifrån enkla vardagssituationer till komplicerade yrkesutövanden.