Erik Hedling

Rebel Aesthetics: Lindsay Anderson Revisited

Ansökan avser 100 000:- för genomförande av en workshop om den brittiske filmregissören Lindsay Anderson vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitet, 15-17 augusti 2014. Anderson var en välkänd, om än kontroversiell figur inom brittisk filmkultur från slutet av 1940-talet fram till sin död 1994. Som filmregissör fick han sitt stora genombrott med den Cannes-vinnande If (1968), en film som kommit att stå som samlande symbol för det upproriska 60-talet. Han har postumt blivit en i forskningssammanhang ofta omskriven personlighet avseende brittisk filmhistoria. Jag skrev min doktorsavhandling om honom under 1980-talet och arbetade senare om den till en i USA och Storbritannien publicerad monografi som utkom 1998. Sedan dess har det publicerats ett flertal böcker och en stor mängd vetenskapliga uppsatser om honom. Den workshop jag planerar avser fjorton speciellt inbjudna forskare från Storbritannien, Frankrike och USA, flera av dem ledande namn inom modern filmvetenskap; samtliga har tidigare publicerat uppmärksammade texter om Lindsay Anderson. Alla har tackat ja till inbjudan att komma till Lund och presentera ett föredrag med nya infallsvinklar på Lindsay Anderson och hans verk. Denna workshop är avsedd att utmynna i en ny antologi på engelska om Anderson, publicerad på ett av de brittiska eller amerikanska internationella förlagen. På detta sätt skall ny forskning om Anderson stimuleras.