John Ljungkvist

Maktens byggstenar - processer, paralleller och diversitet i Skandinavien och norra Europa, 500-1100 e.Kr.

Under 1990-talet var den dynamiska centralplatsforskningen med fokus på järnåldern i Skandinavien i hög grad baserad på ortnamn, lös- och metalldetektorfynd och landskapsanalyser. Få centrala miljöer var arkeologiskt undersökta i större omfattning, definitionen av centralitet var ofta vag och platsernas kronologiska och strukturella djup var i regel tämligen fragmentarisk.
Under de senaste tio åren har omfattande utgrävningar och landskapsstudier, samt användandet av nya verktyg som LiDAR och georadar, resulterat i en starkt reviderad bild av betydande platser som Jelling, Gamla Uppsala, Avaldsnes och Lejre, vilka alla beskrivs i fornnordisk och tidigmedeltida litteratur. Andra platser som Järrestad, Uppåkra och Tissö nämns inte tydligt i skriftliga källor men har visat sig ha stor betydande för en närmare förståelse av centrala elitmiljöer. Under de senaste åren har det från samtliga skandinaviska länder uttryckts en önskan om att förnya diskussionen om centrala aristokratiska miljöer och fördjupa samarbetet mellan Skandinaviska projekt som bedriver forskning kring de aktuella platserna. Vi har möjligheten att förnya bilden av likheter och skillnader mellan Skandinaviska och Nordeuropeiska strukturer i Skandinavien och närliggande regioner, samt bidra till en revidering av vikingatidens centra och samhälle, vilka i allt högre grad visar sig ha ett ursprung i det sena 500-talet och i vissa fall ännu tidigare.