Tea Virtanen

Uttryck av tillhörighet, skillnad och uteslutning i det muslimska Afrika

Syftet med denna workshop är att utveckla nya, tvärvetenskapsliga perspektiv och erbjuda uppfriskande bevis för hur åtskillnad görs bland afrikanska muslimer. Fokus är på praxis, det vill säga de performativa utrycken av tillhörighet och skillnad i det sociala livets olika sfärer och utrymmen. Avsikten är att bidra till en bättre förståelse för varför, i några fall, religiösa gränslinjer är relativt neutrala och deras relevans är begränsad till vissa kulturellt definierade situationer, medan de i andra fall leder till total socio-moral uteslutning av dessa muslimer vars religiösa praktiker avviker från "den normativa".

Syftet är att, genom att sammanföra internationella experter på islam i Africa, belysa mångfalden i uttryck av intrareligiösa gränser genom att kartlägga performativa differentieringsformer, samt de sociala arenor/instanser där distinktioner blir offentliga eller synliga i mer intima sammanhang. Intentionen är att titta på den strukturella grunden i den religiösa differentieringen bland afrikanska muslimer genom att undersöka vilka slags organisatoriska och historiska situationer har underlättat framväxten av vissa performativa sätt att dra gränser och vilka förändringar som medverkar till att de överges eller omvandlas.
Jag kommer att organisera workshopen i samarbete med Nordiska Afrikainstitutet och Forum för Afrikastudier (Uppsala Universitet). Ett urval av presentationerna ska publiceras i en tidskrift med fokus på samtidens islam.