Carl-Gösta Ojala

Arkeologins "Vi" och "De" - etiska och politiska dimensioner av urfolksbegreppet inom arkeologi och kulturarvsdiskurser

Under hösten 2013 kommer den internationella workshopen "Archaeologies of 'Us' and 'Them' - debating the ethics and politics of ethnicity and indigeneity in archaeology and heritage discourse" att arrangeras vid Uppsala universitet. Syftet med workshopen, som samlar ett flertal ledande forskare inom arkeologi, antropologi och kulturarvsstudier från en rad länder, är att kritiskt granska och diskutera urfolksbegreppet ("indigeneity") i arkeologisk forskning och kulturarvsdiskurser, och dess definitioner, användning och etiska och politiska dimensioner i olika kontexter i olika delar av världen. Workshopen kommer också att resultera i en antologi i en internationell bokserie med artiklar av workshopdeltagarna. Syftet är vidare att workshopen ska utgöra grund för skapandet av ett internationellt och tvärvetenskapligt nätverk, för att stimulera diskussioner och utbyten av erfarenheter och initiera ny forskning och nya forskningssamarbeten inom forskningsfältet.

Urfolksarkeologi ("indigenous archaeology") har föreslagits som en dekoloniseringspraktik, vilken kan användas som ett verktyg för att dekonstruera "västerländsk" metod och teori. När urfolksbegreppet och urfolksarkeologi diskuteras finns det dock ofta en stor brist på kritiska analyser av de bakomliggande definitionerna, liksom av användningen av dessa begrepp i olika situationer. Det finns därför ett mycket stort behov av kritiska diskussioner som på djupet granskar urfolksbegreppets definitioner och användning.

Den 24-26 oktober 2013 arrangerades den internationella workshopen "Archaeologies of Us and Them - debating the ethics and politics of ethnicity and indigeneity in archaeology and heritage discourse" vid Uppsala universitet, i Sal IX i Universitetshuset. Workshopen arrangerades av Carl-Gösta Ojala, Uppsala universitet, Charlotta Hillerdal, University of Aberdeen, Storbritannien, och Anna Karlström, University of Queensland, Australien.

Syftet med workshopen var att kritiskt granska och diskutera urfolksbegreppet ('indigeneity') i arkeologisk forskning och kulturarvsdiskurser, och dess definitioner, användning och etiska och politiska dimensioner i olika kontexter i olika delar av världen. Detta är mycket viktiga frågor i ett internationellt perspektiv, som även är synnerligen aktuella i de nordiska och svenska kontexterna där mer forskning och diskussion behövs.

Workshopen inrymde föredrag av 25 forskare från 14 olika länder och ett flertal olika ämnesdiscipliner, såsom arkeologi, antropologi och kulturarvsstudier. Flera av deltagarna har i sin forskning bidragit med mycket viktiga arbeten om urfolksbegreppet och urfolksarkeologi och är ledande forskare inom sina ämnesområden.

De tre keynote-föredragen av Ronald Niezen, Robert McGhee och Lynette Russell, samt den avslutande paneldiskussionen, var öppna för allmänheten. Övriga delar av workshopen var också möjliga att delta i för intresserade forskare och studenter. Totalt antal deltagare i workshopen under de tre dagarna var ca. 75 personer. Arrangemanget annonserades på olika hemsidor, emaillistor, Uppsala universitets kalendarium och på affischer.Programmet:


Thursday 24 October 2013


08.30 - : Registration


09.00-09.15: Opening of the workshop (Carl-Gösta Ojala, Charlotta Hillerdal, Anna Karlström)


09.15-10.15: Session 1 (chair: Melissa F. Baird)

1. George Nicholas, Simon Fraser University, Canada: "Culture, Property, Indigeneity, Information, and Archaeology: Addressing Inequality in Who Controls, Who Benefits from Heritage"

2. Hirofumi Kato, Hokkaido University, Japan: "Archaeological heritage and Hokkaido Ainu: ethnicity and research ethics"


10.15-10.30: Coffee


10.30-12.00: Session 2 (chair: Rui Gomes Coelho)

1. Christopher N. Matthews, Hofsta University, USA: "Unconventional and underground: An indigenous archaeological history of Setauket, New York's Native and African American community"

2. Celmara Pocock, University of Southern Queensland, Australia: "Reading Indigeneity without race: colour, representation and uncertainty in photographic evidence"

3. John Giblin, University of Western Sydney, Australia: "Performing Indigenous for International Tourists who Tour the Rural Poor"


12.00-13.15: Lunch


13.15-14.45: Keynote lecture 1: Ronald Niezen, McGill University, Canada: "Collective Rights and the Construction of Heritage"

Chair: Ulrika Persson-Fischier
Discussant: Nick Shepherd


14.45-15.00: Coffee


15.00-16.30: Session 3 (chair: John Giblin)

1. Rui Gomes Coelho, Binghamton University, USA: "Are there indigenous peoples in Europe? Indigeneity and the archaeology of rural landscapes"

2. Julia Willén, Linköping University, Sweden: "Unsettled Africans: coloniality, heritage, landscapes"

3. Anna Karlström, University of Queensland, Australia: "Their precious metal, our spirit medium - bronze drums and the contestations of Indigenous heritage in Laos"


16.30 - : Short town walk


19.00 - : Reception at the Department of Archaeology and Ancient HistoryFriday 25 October 2013


09.00-10.00: Session 4 (chair: Celmara Pocock)

1. Charlotta Hillerdal, University of Aberdeen, United Kingdom: "Integrating the past in the present - archaeology as living Yup'ik heritage"

2. Alejandro F. Haber, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina: "Indigeneity, knowledge, and archaeology at both sides of the mirror"


10.00-10.15: Coffee


10.15-11.45: Keynote lecture 2: Robert McGhee, Canadian Museum of Civilization, Canada: "The Myth of the Aboriginal"

Chair: George Nicholas
Discussant: Mikela Lundahl


11.45-13.15: Lunch


13.15-15.15: Session 5 (chair: Hirofumi Kato)

1. Carl-Gösta Ojala, Uppsala University, Sweden: "Identity politics, archaeological ethics and Sámi history - Debating repatriation and indigeneity in Sweden"

2. Eeva-Kristiina Harlin, University of Oulu, Finland: "But can we define who came first? The Sámi people and the debate on indigeneity in Finnish archaeology"

3. Marte Spangen, Stockholm University, Sweden: "Sámi archaeology in Norway"

4. Vladislava Vladimirova, Uppsala University, Sweden: "Reindeer herding as heritage in the Kola Peninsula, Northwestern Russia"


15.15-15.30: Coffee


15.30-17.00: Session 6 (chair: Julia Willén)

1. Ulrika Persson-Fischier, Uppsala University, Sweden: "The problem of indigeneity is more than a definitional one"

2. Nick Shepherd, University of Cape Town, South Africa: "Beyond 'us' and 'them': archaeology, indigeneity and the politics of memory and identity"

3. Ndukuyakhe Ndlovu, University of Pretoria, South Africa: "Power relations and the management of heritage in South Africa"


19.00 -: Workshop dinner at Trattoria CommediaSaturday 26 October 2013


09.00-10.00: Session 7 (chair: Menachem Shiff)

1. Trinidad Rico, UCL Qatar, Qatar: "Stakeholder: a short biography"

2. Melissa F. Baird, Stanford Woods Institute for the Environment, USA: "Extractive Industries and Indigenous Heritage Landscapes"


10.00-10.15: Coffee


10.15-11.45: Session 8 (chair: Eeva-Kristiina Harlin)

1. Menachem Shiff, Hebrew University of Jerusalem, Israel: "From national to universal... and back? Harnessing World Heritage Sites for the construction of national identities: the test case of Avdat, Israel"

2. Mikela Lundahl, University of Copenhagen, Denmark: "Zanzibari identity - in the nexus of history and politics"

3. Paul Lane, Uppsala University, Sweden: "Envisioning a different notion of 'indigenous archaeology' from the perspective of sub-Saharan Africa"


11.45-13.15: Lunch


13.15-14.45: Keynote lecture 3: Lynette Russell, Monash University, Australia: "Beyond Dichotomies and Towards Third Spaces: thinking about hybridity, ethnicity and belonging in Australian archaeology"

Chair: Christopher N. Matthews
Discussant: Ndukuyakhe Ndlovu


14.45-16.00: Panel discussion

Chair/discussant: Paul Lane
Participants: Ronald Niezen, Robert McGhee, Lynette Russell, Vladislava Vladimirova, Alejandro Haber, Trinidad Rico


16.00: Closing of the workshop (Charlotta Hillerdal, Anna Karlström, Carl-Gösta Ojala)


Utöver sina egna presentationer, bidrog föredragshållarna till workshopen genom att vara chairs för de olika sessionerna och även discussants efter keynote-föreläsningarna. Alla föredragshållare lämnade in texter som distribuerades till samtliga deltagare innan workshopen. Diskussionerna under workshopen var öppna och livliga. Den internationella och ämnesmässiga bredden var ovanligt stor och öppnade upp många nya perspektiv på viktiga och svåra frågor om urfolksbegreppet och forskning kring historia och kulturarv i urfolkskontexter, som ofta tidigare dominerats av ett antal starka diskurser framför allt i länder såsom USA och Australien. Samtidigt var programmet utformat för att ge möjlighet till diskussioner på djupet kring dessa frågor, med mycket tid för frågor och diskussion. Vidare arrangerades sociala aktiviteter på kvällarna då samtalen och diskussionerna fortsatte. Många deltagare uttryckte till arrangörerna att just denna kombination av bredd och djup, och nya oväntade perspektiv, var mycket givande och inspirerande.

För närvarande arbetar vi med en publikation där merparten av deltagarna vid workshopen bidrar med artiklar. Bokens redaktörer är Carl-Gösta Ojala, Charlotta Hillerdal och Anna Karlström. Vi avser att publicera denna bok i en internationell bokserie (kontakt har etablerats med en utgivare).

Vidare har arrangemanget i Uppsala bidragit till flera nya kontakter mellan deltagarna och har följts upp med flera andra arrangemang (besök, seminarier osv.) på olika platser. Bland annat har deltagaren professor Hirofumi Kato från Hokkaido University i Japan besökt Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet i mars 2014 och vi planerar för vidare samarbete med Hokkaido University, och deltagaren assistant professor Nick Shepherd från University of Cape Town i Sydafrika har beviljats medel för en längre forskningsvistelse vid Uppsala universitet. Vi har också skapat en emaillista för spridning av information och för att upprätthålla kontakten mellan deltagarna, och vi har planerat fler möten som uppföljning av diskussionerna vid workshopen i Uppsala.

Sammantaget var arrangemanget i Uppsala i oktober 2013 mycket lyckat och givande, vilket också visade sig i den mycket positiva respons som arrangörerna mottagit från deltagarna efter workshopen.