Vaida Obelene

Kärlek och Sex efter kommunismen: postsovjetiska intimacies mitt politisk och ekonomisk förändring

Vi ansöker om stöd för att arrangera en tvådagars internationell workshop om intimitet i en kontext präglad av samhällsförändring. Med "intimitet" avses alla former av känslomässig, fysisk och romantisk närhet med koppling till sex och kärlek. Fokus för denna workshop ligger på de forna sovjetrepublikerna vars medborgare har utsatts för en repressiv politik i fråga om intimitet. Den post-sovjetiska sfären är särskilt intressant för forskning kring förändrade intima förhållanden.
Workshopen är tvärvetenskaplig och samlar forskare inom sociologi, psykologi, statsvetenskap och kommunikation. Författarna till 14 uppsatser, vilka valts ut från en större grupp av sökande, hur inbjudits att delta. Varje uppsats bygger på ny empirisk forskning. Uppsatserna är indelade i fyra tematiska områden: "föraktade intima relationer", "återuppväckta intima relationer", "materiellt orienterade intima relationer", samt "reglerade intima relationer".
Workshopen skall upprätta långsiktiga strukturer för framtida forskningssamarbete och bidra till att upprätta ett forskningsnätverk om intimitet och samhällsförändring. Den skall vidare utgöra en plattform för diskussion forskare emellan kring nya rön och utgöra ett forum för utvecklandet av nya forskningsprojekt. De tio främsta bidragen kommer att bli föremål för ytterligare granskning ("peer-review") inför publicering i en specialutgåva i den välrenommerade tidskriften Sexuality and Culture. Workshopens organisatörer ansvarar för denna utgåva.