Roland Kostic

Konsten att komponera en bild: kunskapsproduktion i konflikt och fredsbyggande.

Vi lever i en värld fylld av våldsamma konflikter och internationella insatser. Globala beslutsfattare står därför inför ett akut behov av aktuell kunskap om konfliktområden. För närvarande produceras och sprids politiskt relevant kunskap produceras av specialiserade enheter inom internationella organisationer och deras kontor; särskilda undersökningsgrupper; tankesmedjor och andra icke-statliga organisationer; erfarenhetsåterförings- och utvärderingsgrupper, etc. Men hur fungerar produktionsprocesserna? Hur ser processen ut? Vems kunskap lyfts fram och framställs som sanningsenlig? Och vilken kunskap används av beslutsfattare och varför?

Detta projekt sammanför 17 akademiker från fältet med det främsta syftet att sammanställa personliga metoder och erfarenheter till en bred teori om kunskapsproduktion i freds och konfliktbyggande. Huvudsyftet är att kombinera individuella strategier och resultat till en bredare teori om kunskapsproduktion i konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete. Baserat på denna forskningsworkshop och intensiva utbyte, kommer deltagarna belysa aspekter inom kunskapsproduktion, i.e. konsten att komponera en konfliktbild. Projektets mål är att publicera en bok som kan fungera som ett referensverk om politisk kunskapsproduktion inom forskningsfältet internationella relationer och freds och konflikt studier.

Att få kunskap om konflikt-drabbade områden är viktig när man ska fatta välinformerade beslut i samband med olika former av fredsbevarande och fredbyggande insatser. Samtidigt vet vi förhållandevis lite om hur kunskap produceras under pågående konflikter. Detta var temat för en RJ-finansierad konferens, som ägde rum 2-3 juni 2014 i Uppsala och där syftet var att bidra till en ny forskningstrend rörande kritisk granskning av kunskapsproduktionen i samband med konflikter och interventioner. Bland deltagarna fanns såväl seniora som yngre forskare, som fick möjlighet att diskutera den roll som spelas av gamla och ny media, internationella tankesmedjor, icke-statliga organisationer och stater i samband med kunskapsproduktion under fredsbyggande interventioner i olika delar av världen. Konferensen organiserades av Hugo Valentin-centrum i samarbete med Uppsala centrum för Rysslandsstudier, och deltagarna fick möjlighet att presentera varsitt paper. Tematiska paneler organiserades och presentationerna följdes av fördjupade diskussioner, medan den sista panelen ägnades åt publiceringsstrategier och en diskussion kring möjligheten av framtida forskningssamarbeten kring ämnet.

KNOWLEDGE PRODUCTION IN CONFLICT AND INTERVENTION: THE ART OF COMPOSING THE PICTURE

Conference day 1 (02 June 2014): Paper presentations

09:00-09:10: Welcoming address (Tomislav Duli?, Head of HVC)

09:10-09:20: Welcome from organising committee (Roland Kostic, Berit Bliesemann de Guevara, Greg Simmons)


09:30-11:00: ROLE OF EVALUATIONS AND LESSONS LEARNT IN KNOWLEDGE PRODUCTION

Discussant: Roland Kosti?

Ellen Furnari, Univeristy of Otago, New Zealand. Creating knowledge in the midst of conflict: How peacekeepers know, what they know and implications for effective peacekeeping.

Evgeny Pashentsev, Lomonosov State University Moscow, Russia. The strategic role of communication management tools in Georgia-Russia military conflict

Eric Sangar, University of Stuttgart, Germany. How do military organizations learn from history? The effects of layered military culture on uses of historical knowledge by the British Army in Afghanistan
Corinne Heaven, University of Reading, UK. Facts, Truth-Making and the Powers of the UN Commissions of Inquiry

11:00- 11:30 Break (fika)

11:30-13:00:KNOWLEDGE EXPERTS: THE ROLE OF EXPERTS, NGOS AND THINK TANKS IN KNOWLEDGE PRODUCTION I
Discussant: Berit Bliesemann de Guevera
Jonathan Fisher, University of Birmingham, UK. (Information and Intervention in Fragile States: Donors, locals and the construction of reality in Ethiopia).
Roland Kosti?, Uppsala University, Sweden. (ICG, OHR and the role of expert networks in Bosnian democracy management).

David Lewis, University of Sussex, UK. Knowledge Production and the Authoritarian State: Discourse, Conflict and Intervention.

Roland Kosti? and Florian Krampe, Uppsala University, Sweden. Why was Global Environmental Governance unsuccessful in Kosovo? An investigation into the energy sector of Kosovo post 1999.
13:00- 14:30 Lunch

14:30-16:00: KNOWLEDGE EXPERTS: THE ROLE OF EXPERTS, NGOS AND THINK TANKS IN KNOWLEDGE PRODUCTION II

Discussant: Greg Simons
Sonja Grigat, University of Magdeburg, Germany. Educating into Liberal Peace: The International Crisis Group's Contribution to an Emerging Global Governmentality
Roland Kosti?, Uppsala Univeristy, Sweden and Julijan Kom?i?, University of Sarajeve, BiH. In love with liberal peace? Liberal peacebuilders, strategic narratives of intervention, and local responses in Bosnia and Herzegovina

17:30 Dinner


Day 2 (03 June 2014)

9:30 - 11:00: ROLE OF PERFORMANCE AND RITUALS IN KNOWLEDGE PRODUCTION

Discussant: Roland Kosti?

Berit Bliesemann de Guevara, University of Aberystwyth, UK. Intervention-Theatre: Politicians' troop and field visits and the performance of international intervention.

Goran Miljan, Central European University, Hungary. Narratives Without History - People Without Identity? - Knowledge Production and the Role of History in Contemporary Serbia and Bosnia and Herzegovina-

Imke Hansen, Uppsala University, Sweden. The Right Response? Knowledge Production and Intellectual Warfare in the Ukrainian Crisis

Julika Bake and Michaela Zoehrer, University of Marburg, Germany. Telling the Stories of Others: Comic Journalism and Human Rights Reporting

Greg Simons, Uppsala University, Sweden. Power Through Subversion: Shaping Perception and Opinion on Ukraine's Maidan Through Manufacturing Knowledge


11:00--11:20 Break (Fika)

11:20--12:00 PUBLICATION OUTPUT AND STRATEGIES

12:00 Lunch

Publiceringsstrategi:

De flesta deltagare var intresserade av att bidra till ett tematiskt nummer i en internationell tidskrift. Roland Kosti? and Berit Bliesemann de Guevara åtog sig rollen som redaktörer, vilket innebär att de ansvarar för publiceringsprocessen. Ett förslag togs fram under hösten och skickades till tidskriften International Peacekeeping. Redaktören var mycket positiv och lovade att återkomma i början av januari 2015, vilket också är den interna deadline när alla ska skicka slutliga versioner av sina papper till Kostic och Bliesemann. Temanumret kommer förhoppningsvis att publiceras under hösten 2015.