Eleonor Kristoffersson

Forskarutbildningskonferens - Örebro, Gävle, Karlstad, Linköping

Sedan år 2010 samverkar universiteten i Linköping, Örebro och Karlstad kring forskarutbildningen i juridik. Sedan är 2012 ingår också högskolan i Gävle i samarbetet. Syftet med samverkan kring forskarutbildningen är att kunna få en tillräcklig kritisk massa av seniora forskare och doktorander för att genomföra forskarutbildning i juridik på ett konkurrenskraftigt sätt. Samverkan sker genom gemensamma forskarutbildningskurser, utbyte av handledare och biträdande handledare och gemensamma forskningsaktiviteter. Hösten 2012 anordnade nätverket sin första handledar- och doktorandkonferens, med Linköping som värd. Lärosätena planerar att hösten 2013 arrangera en handledar- och doktorandkonferens, med fokus på metodfrågor med anknytning till doktorandernas forskningsprojekt. Denna gång är det Örebro och Karlstads universitet som är värdar för aktiviteten. Ansvariga är professorerna Eleonor Kristoffersson och Stefan Olsson. Det saknas löpande medel för detta slags mycket angelägna aktiviteter i universitetens begränsade forskningsbudgetar, varför vi på nytt söker forskningsinitieringsstöd. Konferensen syftar till att sammanföra alla aktiva doktorander och handledare, samt forskningsintresserade adjunkter för att diskutera metodfrågor med utgångspunkt i doktorandernas forskningsprojekt. Konferensen syftar också till att konsolidera det färska men framgångsrika samarbete som finns mellan universiteten och till nätverksbyggande mellan de aktiva doktoranderna.