Hedvig von Ehrenheim

Att tolka känslor i antikt bildspråk: förmodern semiotik

Konferensen "Att tolka känslor i antikt bildspråk: förmodern semiotik" syftar, för det första, till att diskutera olika metoder för att identifiera känslor i antikt bildspråk: bl.a. hur man ska använda antika texter i sin analys av bilden, och hur man kan tolka ansiktsuttryck, gester och kroppspråk i de antika bildframställningarna. Det andra syftet med konferensen är att föra in de känslor som avbildas på antika bilder och skulpturer i deras kulturella kontext: vilka budskap förmedlades till tittarna genom de olika känsloframställningarna, och vilket syfte tjänade dessa avbildningar?
Konferensen kommer att äga rum 16-17 april, med 20 talare och två textexperter som discussants. Deltagarna kommer från olika universitet i Europa och USA, och har alla en forskning inriktad på känslor i antikt bildspråk.