David Smith

Trans-etnisk koalitionsbyggande inom och mellan stater

Anslaget kommer att finansiera en internationell konferens vars mål är att belysa hur olika etniska gruppers talespersoner samarbetar inom och mellan stater för att främja samexistens och gemensam delaktighet i det offentliga livet. Sedan 1900-talet har internationella organ, regeringar och NGOs världen över etablerat institutioner som främjar dialog mellan etniska grupper som lever inom samma stat. Under samma tidsperiod har man också sett ett flertal etniska koalitionsbyggande initiativ som överskrider statsgränser.
Det saknas emellertid forskning om transetniskt koalitionsbyggande. Genom att undersöka politiska och sociologiska aspekter av denna process i olika geografiska sammanhang ur ett nutida och historiskt perspektiv, kommer konferensen att fungera som ett forum för forskare och praktiker världen över och stimulera kunskapsutbyte om hur relevanta aktörer kan öka effektiviteten av det transetniska samarbetet. Denna ansökan (i kombination med samfinansiering från flera andra institutioner) kommer att möjliggöra deltagande av 43 inbjudna talare. Ytterligare 32 föredragare kommer att rekryteras genom en öppen inbjudan för presentation av papers.
Konferensensbidragen kommer att publiceras i en redigerad volym, i policybriefs och i specialutgåvor av vetenskapliga tidskrifter. Dessutom kommer workshops att hållas i anslutning till konferensen för att diskutera etableringen av nya forskningsnätverk samt framtida seminarier och publikationer ägnade åt 6 konferensteman.