Sabrina Norlander Eliasson

Bakom dubbla murar: kvinnlig klosterkultur i Rom under tidigmodern tid

Roms status som centrum för kyrkan under tidigmodern tid är ett välkänt historiskt faktum.Ur tvärvetenskapliga perspektiv har mecenatskap, kulturella yttringar och byggd miljö i relation till kardinaler och furstar studerats.Det kvinnliga perspektivet, både gällande sekulära och religiösa kontexter, har under lång tid varit ett försummat forskningsfält. Sedan 1990-talet har dock starka forskningsmiljöer med betoning på kvinnors sociala, politiska och ekonomiska förutsättningar under den aktuella tidsperioden vuxit fram. En viktig del av ovanstående forskningsfält berör den kvinnliga klosterkulturen och de olika betydelser som dessa kom att få i Italien under och efter motreformationen. Studier gällande detta med hänvisning till Venedig, Florens och Neapel finns i rikt mått medan Rom, märkligt nog, saknas i detta fält.
Den tilltänkta internationella konferensen önskar att belysa den kvinnliga klosterkulturen i Rom. 22 experter från Italien, Sverige, England och USA utgår från discipliner som konstvetenskap, musikhistoria, arkitekturhistoria och diskuterar nunnornas sociala roll, konstnärliga konsumtion och mecenatskap och hur och varför de kvinnliga klostren utgjorde sådana symboliska inslag i Roms stadsmiljö.
Ett viktigt inslag berör skövlingen av många av dessa byggnader kring sekelskiftet 1900 och hur klostren omvandlades till ett svårhanterligt kulturarv i det nya Italien. Konferensbidragen kommer att generera den första vetenskapliga boken i ämnet med fokus på Rom.