Henrik Ehrsson

Var det bara inbillning? Gränslandet mellan inbillning och verklig perception.

Vi lever i en värld där vi kan se, höra, lukta och ta på verkliga föremål och detta tolkas som upplevelser av våra hjärnor. När en boll till exempel studsar på ett golv integreras visuella, taktila och auditiva signaler till en enhetlig multisensorisk upplevelse av händelsen. Vår erfarenhet säger oss att våra förnimmelser av händelser och föremål i den fysiska världen och de vi med fantasin skapar i våra egna huvuden är två helt olika saker. Men är gränsen mellan perception and inbillning verkligen så tydlig som vi tror? Är det möjligt att något som vi inbillar oss att vi hör kan ändra det vi ser? Är det möjligt att något vi inbillar oss att vi ser kan ändra det vi hör? I detta projekt kommer vi att använda oss av psykofysiska mätmetoder för att visa att det går att framkalla klassiska multisensoriska illusioner genom att helt enkelt be deltagarna att tänka på en sensorisk stimulus. Detta kommer att visa att inbillade stimuli i en sensorisk modalitet kan integreras med verkliga stimuli i en annan sensorisk modalitet och skapa en gemensam multisensorisk upplevelse. Vi kommer vidare att utreda de processer som är ansvariga för dessa effekter. Våra förväntade resultat kommer att utgöra stora framsteg inom kunskapen om inbillning och förhållandet mellan inbillning och varseblivning. Eftersom förmågan till fantasi och föreställningsförmåga utgör själva grundbulten för vår kultur torde de förväntade resultaten vara av betydelse för forskning om människan som en kulturell varelse.