Mikael Nilsson

Att skapa och förfalska Hitler: en kritisk studie av Hitlers bordssamtal, dess ursprung, tillförlitlighet och äkthet

Detta projekt studerar en av de mest berömda källorna till Hitler s uttalande under WWII, bordssamtalen, och dess ursprung, tillförlitlighet samt äkthet. Fyra versioner har publicerats så här långt: två tyska (1951 & 1980), en fransk (1952), en engelsk (1953). Alla versioner skiljer sig åt gällande innehåll och tidsperiod, och det finns ännu ingen fullständig källkritisk undersökning av bordssamtalen, och således ingen pålitlig bedömning av vilken av dem som är mest trovärdig. Det finns åtminstone tre olika författare som alla ger motsägande versioner av hur texten kommit till och varför (men inledande undersökningar av mig har visat att näst intill all information om denna källas ursprung och kvaliteter är osäkra som bäst och ibland även direkt bedrägliga). Trots detta har nästan alla böcker om Hitler, nazismen och Tredje Riket citerat bordssamtalen i någon variant mer eller mindre okritiskt som en trovärdig källa till Hitlers mest personliga åsikter. En stor mängd tidigare outnyttjat material i arkiv och i privat ägo i Tyskland, Frankrike och England skall användas och kontakter har redan etablerats. Mycket arbete återstår att göra på området. Projektet kombinerar källkritik med komparativ textanalys samt arkivforskning. Det föreslagna projektet har potential att ändra synen på denna historiska källa till Hitlers tankar på ett radikalt sätt - något som skulle få vittgående internationella konsekvenser.