Stephen Donovan

Den transnationella kolonin: Fristaten Kongo och europeisk kultur

Dettaa forskningsnätverk kommer att föra samman fyra experter från en rad disciplinära inriktningar och institutioner i Sverige, Storbritannien, och Benelux-länderna, som delar ett gemensamt intresse i den särskilda karaktären hos Fristaten Kongo och i dess konsekvenser för gängse tänkandet kring kolonialismens historia och den europeiska kulturen. Programmets fokus kommer att ligga på Fristaten Kongo och perioden omedelbart efter kolonins formella överlåtelse till den belgiska staten 1908, det vill säga från cirka 1880 till 1930. Dess övergripande syfte är att skapa och upprätthålla en tvärvetenskaplig forskningsdialog inom detta område som kan (1) utgöra grunden för en omvärdering av denna avgörande episod i relationen mellan Europa och Afrika, (2) fastställa betydelsen av ett specifikt transnationellt perspektiv på den europeiska koloniala historien, och (3) gör det möjligt att utveckla nya teoretiska modeller för att analysera kultur och imperialism. Därmed kommer nätverket att följa en två och halvt år program omfattande årliga offentliga symposier med internationellt erkända ledare i en rad närliggande områden, en serie gemensamma publikationer, en särskild webbplats för projektet och digitalt arkiv av nya primärmaterial, och årliga vetenskapliga möten mellan deltagarna i nätverket.

The Transnational Colony: The Congo Free State and European Culture


Resultat

Ett tvärvetenskapligt symposium, Europe Made in Africa: The Congo Free State in European Culture, anordnades vid Uppsala Universitet 20 september 2014, med Engelska institutionen och Forum for Africa Studies som värdar och en panel med specialister från Sverige, Storbrittanien, Tyskland, Nederländerna, och Belgien (se program nedan). Symposiet var mycket lyckat, med god uppslutning (cirka 50 deltagare), och den vetenskapliga kvalitén av både presentationerna och diskussionerna var hög.

Symposiet har också gett startskottet för ett nytt europeiskt forskningssamarbete -- The Congo Free State across Languages, Media and Culture -- som kommer att finansieras av the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) 2015-2017. Detta nätverk, som redan har skapat en bred och tvärvetenskaplig medlemsbas, har nu fått en egen hemsida och kommer att anordna en rad vetenskapliga möten. Nästa mötet kommer att äga rum vid Leeds Beckett University, UK, i september 2015.

Slutligen kommer valda papers från symposiet att utgöra grunden till ett specialnummer av tidskriften English Studies in Africa, redigerad av Stephen Donovan (Uppsala Universitet) och publicerad i vår 2016.

PROGRAM

Europe Made in Africa: The Congo Free State in European Culture

20 September 2014,
ENG 7-0042, Thunbergsvägen 3H, Engelska parken

Lunch and coffee will be served in the English department library.

PROGRAM

0930 Welcome and Network Launch

0945 Session I. Chair: Stephen Donovan, Uppsala University

Bernard Porter, Newcastle University
The Congo Reform Association

Rob Burroughs, Leeds Metropolitan University
King Leopold's African Soldiery in Late-Nineteenth-Century Humanitarian Discourse and Popular Culture

1115 Coffee

1130 Session II. Chair: Sarah De Mul, Open University of the Netherlands

Bambi Ceuppens, Royal Museum for Central Africa, Belgium
African photographers in the Congo Free State

1230 Lunch

1330 Session III. Chair: Ashleigh Harris, Uppsala University

Susanne Gehrmann, Humboldt University Berlin
Beyond Conrad. King Leopold's Congo in European Literatures

Christian Abrahamsson, Lund University
Creating Blank Spots on a Map: Imagining the Congo in the Bulletin Société Royale Belge de Géographie, 1877-1885

1500 Coffee

1530 Keynote address. Chair: Sten Hagberg, Uppsala University

Stefan Jonsson and Peo Hansen, Linköping University
A Past that Europe Forgot: Belgian Congo and French Africa as the Foundation of European Integration, 1945-1960

1630 Symposium ends