Gerald Roche

Minoritetsspråken inom den kinesiska tibetosfären: Historiska tendenser, samtida utveckling och framtidsutsikter

Tibetosfären är ett språkområde som omfattar alla regioner som påverkas av de tibetanska språken. Området är mer än fem gånger så stort som Sverige och sträcker sig över sex länder: Kina, Burma, Indien, Bhutan, Nepal och Pakistan. Den största delen finns i Kina. Samtliga icke-tibetanska minoritetsspråk inom detta område är för närvarande hotade. Konsekvenserna av denna avtagande mångfald i regionen är fortfarande okänt, men med tanke på regionens historiska, kulturella och geopolitiska betydelse förtjänar denna förändrade situation ytterligare utredning. Syftet med denna forskningsinitierande workshop är att undersöka graden av mångfald och vitalitet hos minoritetsspråken inom den kinesiska tibetosfären, och detta över tre breda teman: historiska tendenser, samtida utveckling och framtidsutsikter. Workshopen kommer här att utgå ifrån Unescos "Nio faktor-modell" för språklig vitalitet, som får fungera som ramverk för diskussionerna kring sociolingvistiska tendenser inom den kinesiska tibetosfären. Detta forskningsinitierande projekt ansluter i stort till den ökade uppmärksamhet som har ägnats den globala krisen inom språklig mångfald. Dessutom finns det - trots ett utbrett vetenskapligt intresse för utrotningshotade språk i Kina - inga tidigare studier som har behandlat minoritetsspråken inom den kinesiska tibetosfären som helhet. Det är också därför som det är viktigt att nu kunna inleda forskning som kan belysa frågan om minoritetsspråken inom den kinesiska tibetosfären.