Lena Roos

Tysk-judisk migration till Sverige - tvärvetenskapliga perspektiv på historia, identitet & religion

Ansökan gäller en konferens som behandlar tysk-judisk migration till Sverige. Konferensen är ett samarbete mellan en rad olika tvärvetenskapliga nätverk och forskarmiljöer: Forum för judiska studier (FJS), Uppsala universitet; Forskarnätverket Judarna i Sverige - en minoritets historia (JiS); Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet; Hugo Valentin Centrum, Uppsala universitet; Moses Mendelsohn Zentrum, Universität Potsdam samt Paideia - the European Institute for Jewish Studies in Sweden.
Forskningsfältet "Jewish Studies" är synnerligen omfattande i många länder. FJS vid Uppsala universitet har som ambition att, tillsammans med JiS och Paidea, medverka till att så blir fallet även i Sverige, där forskningen intensifierats starkt under senare år med bland annat flera doktorsavhandlingar från olika universitet och ett stort antal externfinansierade projekt.
Den konferens som nu planeras är tänkt att sätta det nyinrättade Forum för judiska studier på den internationella "Jewish studies-kartan", knyta internationella kontakter och ytterligare vitalisera den svenska forskningen inom fältet. Konferensen har en mång- och tvärvetenskaplig ansats och kommer att gästas av ledande svenska, tyska och österrikiska deltagare från en rad olika forskningsdiscipliner: historia, idéhistoria, ekonomisk historia, sociologi, semitiska språk, konstvetenskap, litteraturvetenskap, etnologi, musikvetenskap, socialpsykologi och religionsvetenskap.

Konferensen hölls i Uppsala 5-7 November 2014 och samlade 75 deltagare. Det hölls fyra key note-anföranden. I fem sessioner presenterade 17 forskare mycket intressanta papers. Konferensen avslutades med en paneldiskussion. Av de 21 presentationerna hölls 9 på tyska och övriga på engelska.

Deltagarna kom från följande lärosäten/länder:
Institut für jüdische Geschichte Österreichs, Österrike
Göteborgs universitet, Sverige
Linköpings universitet, Sverige
Lunds universitet, Sverige
Moses Mendelssohn Zentrum, Tyskland
Paideia - The European Institute for Jewish Studies in Sweden, Sverige
Roskilde universitet, Danmark
Stockholms universitet, Sverige
Statens Musikverk, Sverige
Technische Universität Berlin, Tyskland
Uppsala universitet, Sverige
Universität Wien, Österrike
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österrike

Konferensen måste betraktas som utomordentligt lyckad. Samarbetet mellan Forum för Judiska Studier och Moses Mendelsohn Zentrum fördjupades som en följd av detta gemensamma arrangemang och vi förstärkte också kontakterna med Technische Universität, Berlin och skapade nya kontakter med två centrala österrikiska forskningsmiljöer. Det faktum att vi nu också kommer att kunna ge ut en konferensvolym på tyska tillsammans med Moses Mendelsohn Zentrum på ansedda Walter de Gruyter Verlag kommer att göra Forum för Judiska Studier känt på allvar i den tyskspråkiga forskningsmiljön.

I anslutning till konferensen anordnades också en utställning bestående av 12 "roll-ups". Tio av dessa presenterade prominenta tyska judar som av olika skäl hamnat och verkat i Sverige. De övriga två beskrev Forum för Judiska Studier och Moses Mendelsohn Zentrum respektive konferensen. Utställningen, som liksom konferensen hölls i Universitetshuset, väckte mycket intresse. Den har sedan gått på turné och hittills visats på Emigranternas hus i Göteborg och på Göteborgs universitet.