Jan Löfström

Workshop och forskningsnätverk,"Mot en integrerad teori om historiemedvetande och moraliskt medvetande"

Ansökan avser två workshops med det övergripande syftet att utveckla teoretiska och metodologiska aspekter av relationen mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande. Inom projektet ska vi etablera ett internationellt forskarnätverk, förbereda en större ansökan, samt beforska och utveckla en interdisciplinär teori för historiemedvetande och moraliskt medvetande.
Frågan om historiska orättvisor är framträdande i många länder. Olösta historiska sår utgör hotande konflikter på olika nivåer, såväl inom som mellan stater. Undervisningen i historia och samhällskunskap förväntas utveckla elevernas förmågor att hantera en "mörk" historia på ett konstruktivt och etiskt sätt, men de teoretisk-begreppsliga relationerna mellan historia och värdefrågor är inte teoretiskt eller empiriskt klarlagda. Historiemedvetandet, liksom hur moraliskt medvetande utvecklas, är beforskat, men de teoretisk-begreppsliga relationerna mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande väntar fortfarande på att studeras.
Vid den första workshopen kommer inbjudna specialister inom fälten historiedidaktik, värdegrundsundervisning och socialpsykologi att tillsammans med projektgruppen diskutera forskningsläget och vetenskapliga förutsättningar. Med utgångspunkt i resultaten från denna första workshop är syftet med den andra worskshopen att färdigställa en ansökan om finansiering för ett större forskningsprojekt. Därtill ska ett internationellt och interdisciplinärt nätverk för fortsatt arbete etableras.

Med finansiering beviljad av Riksbankens Jubileumsfond år 2014 arrangerades två forskningsinitieringworkshopar i 2015. Programmet i workshoparna ges i följande (på engelska):

I

Towards an Integrated Theory of Historical Consciousness and Moral Consciousness. Research Network Initiating Workshop I. House of Science and Letters, Kirkkokatu 6, Room 401, Helsinki, April 27-29, 2015

Organising Team: Docent Jan Löfström, University of Helsinki, Head of organising team, Docent Niklas Ammert, Linnaeus University, Professor Gudmundur Frimannsson, University of Akureyri, Docent Liisa Myyry, University of Helsinki, Dr. Silvia Edling, Uppsala University and University of Gävle. Invited guest Dr. Eero Salmenkivi, University of Helsinki

Funded by Riksbankens Jubileumsfond and The Department of Teacher Education, University of Helsinki. In collaboration with the Research group for social studies education at The Department of Teacher Education, University of Helsinki, and The Finnish Association for the History of Education.

Program

Mon April 27
10 AM-1 PM - Introductory words, Jan Löfström
Current state of the theoretical and empirical study of historical consciousness and moral consciousness, chair Niklas Ammert
Monika Keller, Max-Planck Institute for Human Development
Liisa Myyry, University of Helsinki
Per Eliasson, Malmö University
1-2 PM - Lunch
2-5 PM - Historical consciousness as a form of, and a foundation for, moral reflection, chair Liisa Myyry
Andreas Körber, University of Hamburg
Arie Wilschut, Amsterdam University of Applied Sciences
Silvia Edling, Gävle University
Guðmundur Heiðar Frímannsson, University of Akureyri
6 PM Buffet dinner, House of Science and Letters

Tue April 28
10 AM-1 PM - Theoretical, conceptual and methodological points of convergence in the studies of historical consciousness and moral consciousness, chair Guðmundur Heiðar Frímannsson
Robert Thornberg, Linköping University
Niklas Ammert, Linnaeus University
Heather Sharp, University of Newcastle, Australia
1-2 PM - Lunch
2-5 PM - Measuring the qualities of historical consciousness and moral consciousness, chair Silvia Edling
Fredrik Alvén, Malmö University
Lindsay Gibson, University of Alberta
Lars Hult, Umeå University
Jan Löfström, University of Helsinki

Wed April 29

9AM-1 PM - Establishing a research network: Outline of the network and the parametres for future collaboration
1 PM - Lunch


II

Towards an integrated theory of historical and moral consciousness. Research initiating workshop II.
House of Science and Letters, Kirkkokatu 6, Room 401, Helsinki, November 9-10, 2015

Participants: Jan Löfström, Liisa Myyry, Niklas Ammert, Silvia Edling, Gudmundur Frimannsson; invited guest Docent Eero Salmenkivi (University of Helsinki)

Program

Nov 9, 10 AM - 17 PM

General discussion and comments, with focus on strategic perspectives on following questions:
- the broad rationale and focus,
- what kind of a project consortium can we think of,
- what alternative administrative-financial structures for consortium do we have,
- within the framework of the consortium and the project, what would the preferable scientific and possible administrative-financial contribution from each of us be,
- what is the realistic schedule regarding when a first consortium application could be ready to be submitted,
- what is the reasonable size of the 'master version' application we will now prepare.

Work on rationale of the project, focus of the project, and methods, collaboration resources and network.

Dinner

Nov 10, 9-12 AM

Funding opportunities and budgets
Lunch
Timetable for preparation of applications.

Den första workshopen fungerade som startskott för ett internationellt forskningsnätverk kring workshoptemat, och för en publikation baserad på deltagarnas bidrag som ska komma ut i temanummer i tidskriften Historical Encounters, i 2016. Workshop reporterades också i tidskriften Kasvatus ja Aika, i Finland, i 2015 (närmare i publikationslista).

Baserad på fortsatt arbete i den andra workshopen förbereddes en 'master versio' ansökning som ska användas i ansökningar som riktas till nationella, nordiska och europeiska finansieringkällör i 2016-2017. Ansökningarna innebär bilateral och trilateral forskningssamarbete, närmast mellan nordiska forskningsenheter.

Publikationer

Jan Löfström, Towards an integrated theory of historical consciousness and moral consciousness (HiMoCo) -tutkimusverkoston workshop, Helsinki, 27.–29.4. 2015. Kasvatus ja Aika [Utbildning och Tid], 10(2015):2, 62–66. [www.kasvatus-ja-aika.fi]
Niklas Ammert, Silvia Edling, Jan Löfström (eds.), Bridging historical and moral consciousness in education. Special Issue. Historical Encounters [forthcoming 2016]