Laura Ervo

Den femte internationella konferensen LAG, SPRÅK OCH DISKURS Tema: Kommunikation och rättvisa i juridisk argumentation Örebro universitetet den 27 sep - 1 okt 2015

Ansökan gäller externa medel för att planera och genomföra den 5:e internationella konferensen "Lag, språk och diskurs". Konferensen ska organiseras vid Juridicum, Örebro universitetet den 27 sep - 1 okt 2015 i samarbete med: 1) Multicultural Association of Law and Language; 2) China University of Political Science and Law, Beijing 3) East China University of Political Science and Law, Shanghai; 4) Shanghai Jiao Tong University, Shanghai; 5) The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong och 6) Center for Legal Discourse and Translation, Zhejiang University, Hangzhou.
Temat "Kommunikation och rättvisa i juridisk argumentation" är tvärvetenskapligt och gäller speciellt juridisk kommunikation. Temat omfattar olika områden som till exempel:
Kommunikation och interaktion i en rättvis rättegång och vid medling, Domstolsretorik och rättvisa, Barn och kommunikation i rättsliga instanser och Äldre, unga, utlänningar och andra utsatta grupper i domstolskommunikation samt Genus och kommunikation.

ÖRU har blivit inbjuden som årets 2015 konferensorganisatör och vid Juridicum har fattats beslut att tacka ja till inbjudan. Totalt 12 "keynotes" ska bjudas in (från Kina, USA, Israel, Europa och Skandinavien) och cirka 150 deltagare ska vara närvarande (särskilt från Kina). Konferenshemsidan finns här: www.oru.se/jps/LLDconference. Årets 2014 konferensschema finns här: http://fli.nwupl.cn/2014conf/

Temat för LLD konferensen den 27 september till 1 oktober 2015 vid Örebro universitet i Sverige var Kommunikation och Rättvisa i en Rättslig kontext. Ämnet blev grundligt analyserat av huvudtalare i plenum och i workshops av forskare från olika delar av världen och från olika vetenskapliga discipliner. På en övergripande nivå relaterades till rättsliga kontexter av varierande slag, främst till angloamerikanska och kontinentala rättsordningar men också till situationer med flera rättssystem inom en nation. Till exempel nämndes hur svårt det är att importera ett rättsligt institut från en rättslig miljö till en annan. Effekter av kultur, inklusive traditioner, och olika språk var återkommande ämnen i presenterade papers. I ett mer vertikalt perspektiv diskuterades rationella inslag vid skipande av rättvisa. Flera refererade till straffrätten som exempel på hur den rättsliga inställningen kommuniceras. Konferensen sammanfattades genom att besvara frågeställningen: Vad betyder rättvisa i rättsliga sammanhang? Rättvisa kan tolkas som en möjlighet. Med rättslig kontext kan hänvisas till en särskild rättslig miljö eller att transformera mellan olika rättsliga kontexter eller till ett globalt sammanhang. Rättvisa i en juridisk pluralism är komplex. Ett tvärvetenskapligt synsätt möjliggör ökad förståelse och även möjligheter. Att vara medveten om och att försöka förstå såväl kulturella som språkliga diskrepanser är en förutsättning för en rättvisa baserad på jämlikhet.

Konferensen blev en succé och delegaterna var mycket nöjda med innehållet och på det sätt som den genomfördes samt konferensens resultat. Konferensen har lett till nya kontakter och nya samarbeten inom det tvärvetenskapliga området juridik och lingvistik. Det är redan nu känt att det kommer att finnas nya projekt och nya aktörer som tidigare inte deltog i dessa aktiviteter vid nästa konferens 2016 i Haifa, Israel.

Totalt deltog 90 delegater.
Vi hade 3 huvudtalarna, 8 plenumtalare och 27 presentationer i work shops. 19 ordförande tog hand om sessioner och work shops.Schemat / plenum:

Theme: Communication and Fairness in Legal Settings
27th September - 1st October, 2015

Sunday 27th September
Arrival

Monday 28th September
08:00-09:30 Registration with coffee and music. Concert Hall, School of Music.
10:00-11:00 Opening ceremonies. Concert Hall, School of Music.
Vice Chancellor Jens Schollin, Professor Joakim Nergelius and Professor Laura Ervo.
Folk musicians.
Le Cheng, Vice President Multicultural Association of Law and Language.
11:00-12:00 Keynote speech, Concert Hall, School of Music:

Professor Jaakko Husa (University of Lapland, Finland) "Legal Cultures and Rhetoric - Multiplicity of Fairness?"

Chair: Professor LL.D., Laura Ervo, Örebro University
12:00-12:30

Photography
12:30-14:00

Lunch
14:00-15:30 Key note speeches continue, Concert Hall, School of Music:

Professor Jan Engberg (AArhus University, Denmark) Legal linguistics and EU concepts: Implications for fair processes.
Professor, Vice Dean Le Cheng (Zhejiang University, China), Vice President of the Multicultural Association of Law and Language), Le Cheng "Justice and Judicial Bilingualism: A Hong Kong Perspective".

Chair: Professor, LL.D., Carlos Esplugues, University of Valéncia, Spain.
15:30-16:00 Coffee break

16:00-17:30

Plenary sessions, Concert Hall, School of Music:

Professor - Dean Hans Petter Graver (University of Oslo, Norway) "Rhetoric and Law"

Professor, Deputy Dean Lijin Sha (China University of Political Science and Law, China) "Language Right in Judicial Process"

Chair: Professor, LL.D., Silvia Barona Vilar, University of Valéncia, Spain.

19:00 Reception at the Elite Stora Hotellet.
Dress code: Cocktail.

Tuesday 29th September
09:00-10:30 Plenary sessions, Concert Hall, School of Music:

Professor Ragna Arli (University of Bergen, Norway) "Punishment as Communication: Who decides the fair volume of the conversation? - A discussion of whoever is entitled to participate in the criminal trial, and of how penalty can be justified as fair, if punishment is regarded as communication".

Docent Ulrika Andersson (Lund University, Sweden) "Autonomy, vulnerability and communication in criminal proceedings".

Chair: Senior Lecturer, LL.D., Jacob Öberg, Örebro University.
10:30-11:00 Coffee break
11:00-12:30 Plenary sessions continue, Concert Hall, School of Music:

Senior Lecturer, Sol Azuelos-Atias, (University of Haifa, Israel) "The use of oath in Islamic and Jewish law".

Professor Tomas Berkmanas, (Vytautas Magnus Universty, Lithauen) "Doing sanctions with words': legacy, scope, fairness and future (?) of a reprimand".

Chair: Associate Dean, Professor, Dr, Liu Guanghua, Lanzhou University, China.
12:30-14:00

Lunch

14:00-15:30 Workshops. Read more
15:30-16:00 Coffee break
16:00-17:30 Workshops continue Read more
18:00 Excursion including dinner. Bus transport to Karlskoga from the campus at 18:00 (Bus no 1 via Elite Stora Hotellet and bus no 2 direct to Björkborn). Possibility to visit the Alfred Nobel museum and the dinner at the Björkborn manor. (http://nobelmuseetikarlskoga.se/index.php/bjoerkborns-herrgard).

Dress code: Smart casual.

Wednesday 30th September
09:00-10:30 Plenary sessions, Concert Hall, School of Music:

Professor Susan Petrilli (University of Bari, Italy) "Justice, Fairness and Alterity".

Professor Augusto Ponzio (University of Bari, Italy) "Human Rights and the Rigth to Non-Functionality".

Chair: Professor, Janet Ainsworth, Seattle University, USA.
10:30-11:00 Coffee break
11:00-12:30 Plenary sessions continue, Concert Hall, School of Music:

Senior Lecturer Frances Rock (Cardiff University, UK) "Fairness in legal systems: The significance of insider/outsider status".
Associate Professor Anne Wagner (Université du Littoral Côte d'Opale, France) "Materialization in Legal Communication in the Transfering Process".

Chair: Professor, LL.D., Alan Uzelac, Law School Zagreb, Croatia.
12:30-14:00 Lunch
14:00-15:30 Workshops. Read more
15:30-16:00 Coffee break
16:00-16:50

Roundtable and Closing ceremony, Concert Hall, School of Music


Roundtable:

"What does fairness mean in legal settings?" Professors Jaakko Husa, Le Cheng, Lijin Sha, Kerstin Nordlöf and Anne Wagner.

Chair: Professor Nicolo Trocker, University of Florence, Italy.

16:50-17:30Closing ceremony, Concert Hall, School of Music:


Greeting from the Multicultural Association of Law and Language, Vice-President Le Cheng.

Time to say thank you and see you soon again. Director of Division Max Lyles and Anna-Karin Frih, Deputy Head of School and Professor Laura Ervo.

Welcome to the LLD6 in Haifa, Senior Lecturer, Sol Azuelos-Atias.

19:30 Gala dinner at the Örebro castle
Dress code: Dark suit.

Thursday 1st October
Departure

Schemat / work shops:

Groups
Group 1, Tuesday 29th September, 14:00-15:30, Workshops

Lecture Hall P103, "PRISMAHUSET"
Chair: Senior Lecturer, Dr. Camilla Cordelli, Örebro University

Lin Adrian, Associate Professor, Copenhagen University, Denmark
Jonas Gabrielsen, Associate professor, Roskilde University, Denmark
Anne Lise Kjær, Associate professor, Copenhagen University, Denmark
Law and Language in Scandinavia

Almut Meyer, Lecturer, University of Turku, Finland
Communication, Fairness and Culture

Elena Ioriatti Ferrari, Associate professor, Trento University, Italy
Formulation of rights and European legal discourse: any theory behind?
Group 2, Tuesday 29th September, 14:00-15:30, Workshops

Lecture Hall P105, "PRISMAHUSET"
Chair: Master of arts, Shan Huang, China University of Political Science and Law, Beijing, China.

Fabiana O. Pinho, PhD Candidate, University of Kiel, Germany and University of Sao Paulo, Brazil.
Fairness as the Goal of Courts Rhetorical Argumentation

Yuzhen Cui, Dr, China University of Political Science and Law
Jie Wang, Professor, China University of Political Science and Law
A Study of China Trial Fairness Based on Court Languages

Zhu, Lin and Ding, Min. China University of Political Science and Law
Speech Conflict in Civil Litigation Mediation and Countermeasures of Judges - From a Perspective of Relevance Theory
Group 3, Tuesday 29th September, 14:00-15:30, Workshops

Lecture Hall P114, "PRISMAHUSET"
Chair: Degree of Master of Laws, Linus Pentikäinen, Örebro University

Caroline Laske, Dr, Genth University, Belgium
Losing touch with the common tongues - some historical and empirical evidence

Sten Schaumburg-Müller, Professor, University of Southern Denmark, Odense, Denmark
How not to do things with words - What is the connection between conceptions of language and freedom of speech

Li, Xiujuan. Doctor, King & Capital Law Firm, Beijing, China, and
Zhang, Lei. King & Capital Law Firm, Beijing, China
On the impact of Verbal Communication in the Criminal Interrogation on the Justice and Efficiency -- From the Perspective of Corruption Cases
Group 4, Tuesday 29th September, 16:00-17:30, Workshops

Lecture Hall P201, "PRISMAHUSET"
Chair: Senior lecturer, Dr., Katalin Capannini-Kelemen, Örebro University.

Janet Ainsworth, John D. Eshelman Professor, Seattle University, USA
Procedural Justice in the Transition from Inquisitorial to Adversarial Justice Models

Yali Liang, Beijing King & Capital Law Firm, Beijing, China
Observations and Reflections on the Evidence Discovery in China - Based on Pilot Activities in some Local Courts and Procuratorates

Yasutaka Machimura, Professor, Hokkaido University
Historical Review On Court Commumication In Japanese Civil Procedure: A Contribution To The Group Of Communication And Fairness Before The Trial
Group 5, Tuesday 29th September, 16:00-17:30, Workshops

Lecture Hall P203, "PRISMAHUSET"
Chair: Senior Lecturer Almut Meyer, The University of Turku, Finland.

Maija Aalto-Heinilä, PhD, University of Eastern Finland, Joensuu, Finland
Fairness in statutory interpretation: text, purpose or intention?

Erik Björling, PhD candidate, University of Gothenburg
The Expression o Legal Argumentation. Narrative Studies of 'Discourses of Subsumption' in Swedish Court Rulings

Huang Shan, Master of Arts, School of Foreign Languages, China University of Political Science and Law
On Normalization of Translating Legislative Texts - From the perspective of translation policy
Group 6, Tuesday 29th September, 16:00-17:30. Workshops continue

Lecture Hall P206, "PRISMAHUSET"
Chair: Master of arts, Xue Zhuoting, Northwest University of Political Science & Law, Xián, China

Xin Fu, Dr, Northwest University of Political Science & Law, China
Right to a Fair Trial in Chinese Criminal Cases -- An Empirical Analysis from the Perspective of Criminal Defence

Michael C Ogwezzy, Dr, Adekunle Ajasin University, Nigeria
Communication of an Interpreter and Fair Trials under Nigerian Criminal Justice System

Jie Wang, Professor, China University of Political Science and Law, Beijing, China
Application of Chinese Interrogatives in Criminal Court Trials: Questioning Choices of Objectivity, Fairness and Impartiality
Group 7, Tuesday 29th September, 16:00-17:30 Workshops continue

Lecture Hall P216, "PRISMAHUSET"
Chair: Professor Kerstin Nordlöf, Örebro University.

Masako Inoue, Professor, Kanagawa University, Japan
Notion of the Contemporary Asymmetry and Access to Justice of Vulnerable Groupe : Focusing on DV victims

Yanan Guo, Lecturer, Inner Mongolia University, and
Shu Zhao, Lecturer, Inner Mongolia University, Hohhot, China
On the Legal Protection for the Urban Ethnic Minorities Migrant Population as a Vulnerable Group - Taking Inner Mongolia of China as an Example

Phillip Odiase, Dr, Adekunle Ajasin University, Akungba, Nigeria
Reception of the Evidence of Vulnerable Groups in Legal Proceedings in Nigeria
Group 8, Wednesday 30th September, 14:00-15:30, Workshops

Lecture Hall P201, "PRISMAHUSET"
Chair: Associate Professor, Dr, Lin Adrian, The University of Copenhagen, Denmark.

Kate Haworth, Dr, Lecturer, Aaston University, Birmingham, UK
Tapes, transcripts and trials: The routine contamination of police interview evidence

Yi Qi Chen, Zhejiang Police College, Hangzhou, China
Xinquan Du, Professor, Zhejiang Police College, Hangzhou, China
Communication and Fairness before Trial - On How to Promote the Legal System Construction of the "Criminal Reconciliation" of the Crime of Causing Traffic Casualties

Susanna Lundell, PhD candidate, University of Turku, Finland
Mobilization of the Law in Cases of Workplace Bullying
Group 9, Wednesday 30th September, 14:00-15:30, Workshops

Lecture Hall P206, "PRISMAHUSET"
Chair: Professor Kerstin Nordlöf, Örebro University

Paula Trzaskawka, Adam Mickiewicz University in Pozna?, Poland
Features of English and Polish Language of Law. A Case Study of Publishing Agreements

Zhuoting Xue, Northwest University of Politics and Law, Xi'an, China
A Comparative Study of 'Well-known Marks' Between International and Chinese Context

Milena Hadryan, Dr, Adam Mickiewicz University in Pozna?, Poland
Unfair Bailiff Enforcement in Poland? -- Notes on the standards of practice within the legal profession against the background of the parameterisation of legal terminology in the area of debt enforcement
Group 10, Wednesday 30th September, 14:00-15:30, Workshops

Lecture Hall P245, "PRISMAHUSET"
Chair: Dr. Fu Xin, Northwest University of Politics and Law, Xián, China

Liu Guanghua, Vice dean, Professor, Lanzhou Law School, China.
Issues on the Intergrity of Texture of Local Legislation in China

Clara Ho-yan Chan, Assistant professor, City University of Hong Kong, China
Drafting Bilingual Legislation of Hong Kong: A Communicative Approach

Li Weidong, Associate professor, School of Law, Inner Mongolia University
Translation between Mongolian and Chinese Languages in the Criminal Trial - From the Perspective of Protecting Procedural Rights of Mongolian Defendants in China

Shu Zhao, Lecturer, Inner Mongolia University, Hohhot, China
On Ethnic Minority Language Interpretation Mechanism and Practice in Court--Taking Inner Mongolia as an Example
Group 11, Wednesday 30th September, 14:00-15:30, Workshops

Lecture Hall P257, "PRISMAHUSET"
Chair: Senior lecturer, Dr, Katalin Capannini-Kelemen, Örebro University.

Martin Aher, Postdoctoral Fellow, Institute of Estonian and General Linguistics, Tartu University, Estonia.
Equal legal uncertainty for all.

Aleksandra Matulewska, Professor, Adam Mickiewicz University, Pozna?, Poland
Intersystemic and Semantic Terminological Relations- A Case Study of the Relation of Polysemy

Chunfang Huang, Professor, Southwest University of Political Science and Law, Chongqing City, China
The Ideology in Anglo-American Courtroom Discourse: A Socio-cognitive Approach to CDA