Katarina Bälter

Växthusgaser och matvanor och dess betydelse för samhället i ett globalt perspektiv.

De globala klimatmålen kommer att kräva långtgående förändringar av både tekniska system och beteenden i samtliga samhällssektorer. Idag beräknas 25-30 % av växthusgaserna komma från produktion och distribution av livsmedel. Olika livsmedel genererar olika mycket växthusgaser och därför kan man påverka mängden växthusgaser som släpps ut genom att ändrat konsumtionsmönster. Om fler skulle minska intaget av kött och öka mängden grönsaker och andra vegetabiliska livsmedel, skulle utsläppen av växthusgaser minska betydligt. Men det är viktigt att samtidigt studera vilka effekter ändrade matvanor får för samhället samt ur ett folkhälsoperspektiv.

Syftet med ansökan är att genomföra en sabbatical på Stanford University, USA, under ett år. Där kommer jag att:

o Delta i det tvärvetenskapliga mötet Stanford Food Summit.

o Skriva en översiktsartikel om växthusgaser och dess betydelse för samhället tillsammans med Christopher Gardner, professor Stanford Prevention Research Center.

o Avsluta två manus baserade på mina svenska studier där jag bl.a. ska undersöka hur mycket växthusgaser som kan kopplas till matintag, undersöka näringsinnehållet i en kost som ger höga utsläpp jämfört med en kost som ger låga utsläpp, om det finns en koppling mellan klimatvänliga matvanor och olika hälsofaktorer.

Resultaten från projektet kan komma att få stor betydelse för vår förståelse för sambandet mellan matproduktion, livsmedelsval och klimatpåverkan i ett globalt perspektiv.