Arto Penttinen

Norra Greklands multikulturella förflutna

De norra delarna av Grekland, förutom Västra Thrakien, är idag etniskt homogena, vilket är ett resultat av befolkningsutväxlingar under det tidiga 1900-talet. Regionens kulturarv vittnat om ett annat slags förflutet emellertid, ett multikulturellt sådant, i vilket människor av olika trosinriktningar kunde leva fridfullt sida vid sida. Monument från ett nära förflutet talar också om välstånd i en region som nu tillhör de fattigaste i den Europeiska Unionen. Deras existens ignoreras i många fall då de anses främmande eller t.o.m. hotande av människor som lever i regionen idag. Finansiering söks nu för ett möte och workshop som syftar till ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt om denna exceptionella situation utifrån arkeologiskt, konstvetenskapligt och antropologiskt perspektiv. Platser av intresse, som också skall besökas, är Palaea Zichni, en by som övergavs under det sena 1800-talet och där de befintliga monumenten är av multikulturell karaktär; Giannitsa, en stad som grundades av de Osmanska erövrarna på 1300-talet och där några av de tidigaste islamska monumenten i sydöstra Europa finns; och Didymoteichos, idag en stad vid gränsen där storskaliga islamska monument nu är i förfall. En viktig aspekt av det planerade projektet är deltagandet av Cultural Heritage without Borders, ett svenskt NGO som bl.a syftar till integration av etniska grupper i krisregioner genom att involvera dem i bevarandet av kulturarvet.