Johan Svedjedal

Svensk litteratur i världen. Transnationell spridning, kulturell politik, bilder av Sverige

Diskussioner med tre inbjudna amerikanska forskare av en planerad programansökan.