Catharina Dyrssen

Transvaluering - utmaning av indikatordriven kunskapsbildning. Internationell konferens för alternativa möjligheter till värdeskapande genom och i forskning.

I rådande mätnings- och indikatordrivna kunskapskultur riskerar forskning inom arkitektur, konst och flera områden inom humaniora och samhällsvetenskap att duka under för ekonomiska eller vetenskapliga normeringar eller separeras från långsiktigt kunskapssökande. Därmed riskerar forskningen att reduceras till huvudsakligen reproduktion.
Denna internationella konferens (maj 2015) söker alternativa vägar att omvärdera forskningskulturer inifrån. Två huvudteman, skapande av värde (poiesis) och värdeskapandets politik (systemrelaterade aspekter), skärskådas genom två begrepp: Worlding (forma världen genom det materiella) och U-topos (rum för spekulativt tänkande). Genom ett uppfinnande, performativt och begreppsligt omskapande av det materiella kan arkitektur, konst, filosofi och antropologi tillsammans tänja kunskapsbegreppet, med möjlighet att också förändra systemets konventioner.
En öppen utlysning bjuder in 80-100 akademiker och praktiker från olika ämnesområden. Målet är ett möte med huvudtalare av högsta kvalitet, interaktiva workshops, seminarier i mindre grupper och samlad debatt, i syfte att söka förändringsmöjligheter. Huvudtalare är internationella experter inom social-global antropologi (A. Appadurai); spekulativ realism och materiella objekt (G. Harman); samt konstnärlig forskning och forskarutbildning (A. Phillips).
Konferensen bidrar till nytänkande i grundläggande forskningsstrategiska frågor över disciplingränser och stärker internationalisering inom området.